DIUMENGE VII DE PASQUA / Cicle B

Als llocs on s'ha celebrat l'Ascensió el dijous anterior.


Lectura primera Fets 1,15-17.20-26
Cal incorporar al nostre grup un d'aquests homes
perquè sigui amb nosaltres testimoni de la seva resurrecció
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pere s'aixecà enmig dels germans reunits, que eren vora cent vint persones, i els digué: «Germans, calia que es complís allò que l'Esperit Sant havia anunciat en l'Escriptura, per boca de David, parlant de Judes, un dels nostres, que tenia aquest mateix ministeri i es prestà a conduir els qui van agafar Jesús. Ara bé, en el llibre dels salms hi ha escrites aquestes paraules: "Li deixareu desolat el campament, no quedarà ni una ànima a les seves tendes". I també: "Que un altre ocupi els seus càrrecs vacants". Per això, cal incorporar al nostre grup un d'aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que Jesús, el Senyor, visqué amb nosaltres, des del baptisme de Joan fins al dia que va ser endut cap al cel, perquè sigui amb nosaltres testimoni de la seva resurrecció».
En proposaren dos: Josep, l'anomenat Bar-Sabàs, o també Just, i Maties. Llavors pregaren així: «Vós, Senyor, coneixeu els cors de tots; feu-nos veure quin d'aquests dos escolliu per ocupar el lloc d'aquest ministeri i apostolat, que Judes abandonà per anar-se'n al lloc que mereixia». Ho feren a sorts, i sortí elegit Maties, que completà el nombre dels dotze apòstols.

Salm responsorial 102,1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a)
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis dels seus favors.

R. El Senyor té el tron al cel.

O bé:
Al·leluia.

El seu amor als fidels és tan immens
com la distància del cel a la terra,
llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l'Orient és lluny de l'Occident. R.

El Senyor té el tron al cel,
governa l'univers amb poder sobirà.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
herois poderosos que executeu els seus designis. R.

Lectura segona 1Jo 4,11-16
El qui viu en l'amor està en Déu i Déu en ell
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres ens hem d'estimar els uns als altres. Mai ningú no ha pogut contemplar Déu, però si ens estimem, Déu està en nosaltres, i dintre nostre el seu amor és tan gran que ja no hi falta res. Un senyal per a saber que estem en ell i ell en nosaltres és que ens ha fet el do de compartir el seu Esperit. Més encara: nosaltres mateixos hem contemplat com el Pare ha enviat el seu Fill perquè fos el salvador del món; nosaltres en donem testimoni; per això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està en Déu i Déu en ell. Així nosaltres hem conegut l'amor que Déu ens té, i hi hem cregut. Déu és amor; el qui viu en l'amor està en Déu, i Déu està en ell.

Al·leluia Jo 14,18
No us deixaré orfes, diu el Senyor;
me'n vaig, però tornaré,
i el vostre cor s'alegrarà.

Evangeli Jo 17,11b-19
Que siguin u com ho som nosaltres
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare sant, amb el vostre poder, guardeu els que vós m'heu donat, perquè siguin u com ho som nosaltres. Vós me'ls heu donat. Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He vetllat per ells i no se n'ha perdut ni un de sol, fora d'aquell que s'havia de perdre perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a vós. Mentre encara soc al món dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del món, com jo tampoc no en soc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al món tal com vós m'hi heu enviat a mi, i jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat».