DILLUNS DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2R 17,5-8.13-15a.18
El Senyor es va treure del davant el poble d'Israel,
deixant només la tribu de Judà
Lectura del segon llibre dels Reis
En aquells dies, el rei d'Assíria envaí tot el territori d'Israel i assetjà durant tres anys la ciutat de Samaria. Finalment, l'any novè d'Osees, rei d'Israel, el rei d'Assíria s'apoderà de la ciutat, deportà els habitants d'Israel i els establí a Halè, a la regió de Gozan, vora el riu Habor, i per les poblacions de Mèdia. Això succeí perquè els israelites havien pecat contra el Senyor, el seu Déu, que els havia tret del país d'Egipte, del domini del Faraó: havien adorat altres déus, seguint els costums de les nacions que el Senyor havia desposseït a favor d'ells, costums que havien ratificat els reis d'Israel.
El Senyor, per la paraula dels vidents i dels profetes, havia advertit Israel i Judà dient-los que es convertissin i s'apartessin dels mals camins, que complissin els seus manaments, el seus decrets, tota la Llei que havia donat als seus pares, i els avisos dels seus servents, els profetes. Però ells no l'escoltaven, eren rebels al jou igual que els seus pares, que no havien cregut en el Senyor, el seu Déu. Es negaven a fer cas dels seus decrets, de l'aliança que havia fet amb els seus pares, de les amenaces amb què els havia advertit. Per això, el Senyor s'indignà contra el poble d'Israel i se'l va treure del davant, deixant només la tribu de Judà.

Salm responsorial 59,3.4-5.12-13 (R.: 7b)
Déu meu, ens heu abandonat i dispersat;
esteu irritat. Però, torneu a reunir-nos.

R. Senyor, que ens alliberi el vostre braç.

Heu sotragat el país i l'heu clivellat;
repareu-li les esquerdes, que s'esfondra.
El vostre poble ha hagut de veure coses dures,
el trastorna aquest vi que li feu beure. R.

Vós mateix, Déu meu, que ens havíeu abandonat,
i ja no sortíeu amb els nostres exèrcits,
ajudeu-nos contra els enemics;
l'auxili dels homes es inútil!
Vencerem pel poder de Déu,
ell mateix trepitjarà els enemics. R.

Al·leluia He 4,12
La paraula de Déu és viva i actua,
i esclareix les intencions i els pensaments del cor.

Evangeli Mt 7,1-5
Treu-te primer la biga del teu ull
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No judiqueu els altres perquè Déu no us hagi de judicar. Perquè tal com vosaltres judiqueu ell us judicarà, i us farà la mesura que vosaltres haureu fet. Per què veus l'estella dintre l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que tens dintre el teu ull? Com li podràs dir: "Deixa'm, que et trauré aquesta estella de l'ull", mentre tens la biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull, i llavors t'hi veuràs per poder treure l'estella de l'ull del teu germà».