DIMARTS DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2R 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Vull protegir aquesta ciutat
i la vull salvar per mi mateix i per consideració a David
Lectura del segon llibre dels Reis
En aquells dies, Senaquerib, rei d'Assíria, envià missatgers a Ezequies amb aquest encàrrec: «Digueu això a Ezequies, rei de Judà: No et fiïs tant del teu Déu, no pensis que Jerusalem no caurà a les meves mans. Ja has sentit dir què han fet els reis d'Assíria a tots els països: els han exterminat. No et pensis, doncs, que el teu Déu te'n salvarà». Quan Ezequies rebé la carta que li portaven els missatgers i la llegí, anà al temple del Senyor, la desplegà a la presència del Senyor i pregà així: «Senyor, Déu d'Israel, que teniu per tron els querubins: Vós sou l'únic Déu, Senyor de tots els reialmes del món, perquè vós heu fet el cel i la terra. Estigueu atent, Senyor, obriu els ulls, mireu què diu Senaquerib, mireu com insulta el Déu viu amb aquesta carta que m'envia. En veritat, Senyor, que els reis d'Assíria han devastat tots aquests pobles i els seus territoris. Han tirat al foc els seus déus, que no ho eren, de déus: eren obra de mans d'homes, res més que fusta o pedra, i per això els han fet desaparèixer. Però vós, Senyor Déu nostre, salveu-nos de les mans de Senaquerib; i així tots els reialmes del món sabran que vós, Senyor, sou l'únic Déu».
Llavors Isaïes, fill d'Amós, va fer dir a Ezequies: «Això diu el Senyor, Déu d'Israel: He escoltat la pregària que m'has fet denunciant Senaquerib: el Senyor, doncs, ha pronunciat contra ell aquest oracle: "La ciutat de Sió, Jerusalem, et menysprea, es riu de tu, mou el cap amb aires de mofa. Perquè de Jerusalem encara en sortirà una resta, hi haurà supervivents a la muntanya de Sió. El zel del Senyor de l'univers durà a terme aquesta obra". Per aquest motiu, el Senyor diu al rei d'Assíria: "No entrarà en aquesta ciutat; no hi dispararà ni una fletxa, no hi acostarà els escuts ni aixecarà terraplens davant les seves muralles. Se'n tornarà pel camí per on ha vingut, sense haver entrat en aquesta ciutat, diu l'oracle del Senyor. Vull protegir aquesta ciutat i la vull salvar per mi mateix i per consideració a David, el meu servent"».
Aquella mateixa nit sortí l'àngel del Senyor i matà cent vuitanta-cinc mil homes del campament dels assiris. Senaquerib, rei d'Assíria, aixecà el campament i se'n tornà a la seva residència de Nínive.

Salm responsorial 47,2-3ab.3cd-4.10-11 (R.: cf. 9d)
És gran el Senyor, no ens cansem de lloar-lo
a la ciutat del nostre Déu.
La seva muntanya santa és admirable,
és el goig de tot el món.

R. Déu manté ferma per sempre la seva ciutat.

La muntanya de Sió és a tocar del cel,
és la ciutat del rei dels reis;
Déu sobresurt com un castell
enmig dels seus merlets. R.

Déu nostre, evoquem el record del vostre amor,
enmig del temple;
sou conegut d'un cap a l'altre de la terra,
sou lloat pertot arreu,
el vostre braç escampa la bondat. R.

Al·leluia Jo 8,12
Diu el Senyor:
Jo soc la llum del món;
el qui em segueix tindrà la llum de la vida.

Evangeli Mt 7,6.12-14
Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No doneu als gossos carn oferta en sacrifici, ni tireu perles als porcs perquè les trepitjaran, i encara es giraran per mossegar-vos. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Això és el que manen els llibres de la Llei i dels Profetes. Entreu per la porta estreta. La porta de la perdició és ampla i el camí és espaiós: per això molts hi entren. Però la porta de la vida és petita, i el camí, estret: per això pocs hi troben».