DILLUNS DE LA SETMANA XVI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Mi 6,1-4.6-8
Ja t'han dit, home, què espera de tu el Senyor
Lectura de la profecia de Miquees
Escolteu això que diu el Senyor: «Posa't dret i crida les muntanyes a judici, que els turons sentin el teu clam». Muntanyes, escolteu les acusacions del Senyor, escolteu-les, fonaments eterns que sosteniu la terra; el Senyor acusa el seu poble, discuteix amb Israel: «Poble meu, què t'he fet? En què t'he molestat? Respon-me. Jo et vaig fer sortir del país d'Egipte, et vaig alliberar de la casa d'esclavatge i vaig enviar Moisès, Aharon i Maria perquè et guiessin».
«Quina ofrena portaré quan em presentaré al Senyor, quan aniré a adorar el Déu excels? Portaré víctimes, per oferir holocaustos? Portaré vedells d'un any? El Senyor veurà amb bons ulls l'ofrena de milers de moltons o de torrents d'oli que no es puguin ni comptar? Haig d'oferir el meu primer fill per expiar les meves culpes? Satisfaré pels meus pecats sacrificant el fruit de les meves entranyes?» Ja t'han dit, home, on és troba el bé, què espera de tu el Senyor: espera que siguis just en l'obrar, que estimis la bondat i siguis humil amb el teu Déu.

Salm responsorial 49,5-6.8-9.16bc-17.21 i 23 (R.: 23b)
«Aplegueu-me els meus fidels,
que amb la sang d'una víctima
segellaren l'aliança».
El cel proclama la seva justícia,
és Déu mateix qui judica.

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.
Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats? R.

Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano? R.

He de callar, mentre fas tot això?
Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara.
El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Mt 12,38-42
En el judici de Déu,
la reina del país del Sud acusarà la gent d'aquesta generació
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, alguns mestres de la Llei i fariseus digueren a Jesús: «Mestre, voldríem veure com, amb un senyal prodigiós, demostreu que veniu de Déu». Ell els respongué: «La gent d'aquesta generació dolenta i adúltera demana un senyal, però Déu no els en donarà cap altre que el del profeta Jonàs: així com Jonàs va passar tres dies i tres nits dintre el monstre marí, també el Fill de l'home passarà tres dies i tres nits en el cor de la terra. En el judici de Déu, els ninivites acusaran la gent d'aquesta generació i la condemnaran perquè ells es convertiren quan Jonàs els predicà, i aquí teniu més que Jonàs. En el judici de Déu, la reina del país del Sud acusarà la gent d'aquesta generació i la condemnarà perquè ella va venir de l'altre cap de món per escoltar la saviesa de Salomó, i aquí teniu més que Salomó».