DIMARTS DE LA SETMANA XVI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Mi 7,14-15.18-20
Llanceu al fons del mar tots els nostres pecats
Lectura de la profecia de Miquees
Senyor, pastureu amb la vostra vara el vostre poble, el ramat que és la vostra heretat, i que ara viu dispers pels boscos i pels fruiterars. Que pasturin a Basan i a Galaad com en temps antics. Feu-nos veure els vostres prodigis, com el dia que ens vau treure d'Egipte. Qui és com vós, Déu nostre? Vós perdoneu les culpes, i a la resta de la vostra heretat, no li teniu en compte la infidelitat passada: no us obstineu a castigar, perquè estimeu la bondat. Torneu ara a compadir-vos de nosaltres, extingiu les nostres culpes, llanceu al fons del mar tots els nostres pecats. Sigueu fidel a Jacob, bondadós amb la descendència d'Abraham, tal com vau jurar als nostres pares des dels primers temps.

Salm responsorial 84,2-4.5-6.7-8 (R.: 8a)
Heu afavorit, Senyor, el vostre país,
i renovat el vostre poble;
heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats,
el vostre enuig s'ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.

R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

Déu salvador nostre, renoveu-nos;
assereneu-vos i no us enutgeu.
Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor? R.

És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l'alegria?
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m'estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l'estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mt 12,46-50
Assenyalant els seus deixebles, Jesús digué:
«Aquests són la meva mare i els meus germans»
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, mentre Jesús parlava a la gent, la seva mare i els seus germans, que eren fora de la casa, volien parlar amb ell. Algú li digué: «La vostra mare i els vostres germans són aquí fora, que us volen parlar». Jesús li respongué: «Qui és la meva mare? Qui són els meus germans?» Llavors estengué la mà assenyalant els seus deixebles i digué: «Aquests són la meva mare i els meus germans; tothom que compleix la voluntat del meu Pare del cel és el meu germà, la meva germana, la meva mare».