DILLUNS DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Te 1,1-5.8b-10
Abandonàreu els ídols, per convertir-vos a Déu
i esperar el seu Fill, que ell ressuscità
Comença la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalònica, reunida per Déu Pare i per Jesucrist, el Senyor. Us desitgem la gràcia i la pau. Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres i us recordem en les nostres pregàries. No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, com la vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el bé, i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguanta les adversitats.
Germans, estimats de Déu: sabem de cert que ell us ha elegit, perquè, quan us anunciàvem l'evangeli, no predicàvem només de paraula, sinó amb obres poderoses, amb dons de l'Esperit Sant, i amb molta convicció. Ja sabeu el que fèiem per vosaltres mentre érem a la vostra ciutat. Pertot arreu parlen de la vostra conversió, de manera que no ens cal afegir-hi res: ells mateixos conten com va ser la nostra arribada entre vosaltres i com abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu, per adorar només el Déu viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu Fill, que ell ressuscità d'entre els morts, i que ens salvarà de la pena, en el judici que ha de venir.

Salm responsorial 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: 4)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances
davant dels qui l'estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

R. El Senyor estima el seu poble.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils. R.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig,
mentre els seus llavis glorifiquen Déu.
És la glòria reservada als qui l'estimen. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Mt 23,13-22
Ai de vosaltres, guies cecs
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, digué Jesús: «Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que tanqueu a la gent l'entrada al Regne del cel: vosaltres no hi voleu entrar, i no permeteu que hi entrin els qui voldrien entrar-hi. Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que recorreu mar i terra per guanyar un prosèlit, i quan el teniu, el feu mereixedor de l'infern el doble que vosaltres.
Ai de vosaltres, guies cecs: vosaltres dieu que si algú fa una prometença jurant pel santuari, no l'obliga a res, però si la fa pels objectes d'or del santuari, sí que l'obliga. Necis i cecs! Què és més sagrat, l'objecte d'or o el santuari que el consagra? Dieu també que si algú fa una prometença jurant per l'altar, no l'obliga a res, però si la fa per l'ofrena presentada a l'altar, sí que l'obliga. Cecs! Què és més sagrat, l'ofrena o l'altar que la consagra? Qui fa una prometença per l'altar la fa també per tot el que hi és ofert, qui la fa pel santuari, la fa per Déu, que hi resideix, qui la fa pel cel, la fa pel tron de Déu, i per Déu mateix que hi seu».