DISSABTE DE LA SETMANA XX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rt 2,1-3.8-11;4,13-17
El Senyor no t'ha deixat desemparada.
Obed va ser pare de Jesè, pare de David
Lectura del llibre de Rut
Noemí tenia un parent de la banda del seu marit que es deia Booz, un home important del clan d'Elimèlec. Rut, la moabita, digué a Noemí: «Aniré al camp a espigolar, si trobo algú que m'ho permeti». Ella respongué: «Sí, ves-hi, filla meva». Se n'hi anà, i es posà a espigolar darrera els segadors. Casualment el camp era propietat de Booz, parent d'Elimèlec. Booz li digué: «Escolta, filla meva. No vagis a espigolar enlloc més. No surtis de la meva propietat i queda't amb les meves criades. Fixa't en quin camp seguen i ves-les seguint. He donat ordre als mossos que no t'amoïnin. Si tens set, ves a beure dels càntirs que els mossos han omplert». Ella es prosternà amb el front fins a terra i li digué: «Com és que em tractes amb tant de favor a mi, que soc estrangera?» Booz li respongué: «M'han contat fil per randa el que has fet per la teva sogra després de la mort del marit: com has deixat el pare, la mare i el país on vas néixer, i has vingut a viure amb un poble que fins ara no coneixies».
Booz es va casar amb Rut, i el Senyor li va donar un fill. Les dones deien a Noemí: «Beneït sigui el Senyor, que no t'ha deixat desemparada. El nom del teu marit es perpetuarà dins el poble d'Israel. Aquest fill et farà reviure i et sostindrà en la teva vellesa, perquè te l'ha donat la teva nora, que t'estima i ha estat millor per a tu que set fills». Noemí prenia el fill, el tenia a la falda i li feia de mainadera. Les veïnes en parlaven com si fos el fill de Noemí, i li van posar el nom d'Obed. Amb el temps va ser pare de Jesè, pare de David.

Salm responsorial 127,1-2.3.4.5 (R.: 4)
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.

R. És així com els fidels del Senyor seran beneïts.

La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d'olivera
al voltant de la taula. R.

És així com els fidels del Senyor
seran beneïts. R.

Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem. R.

Al·leluia Mt 23,9b.10b
De pare, només en teniu un, que és el del cel;
de guia, només en teniu un, que és el Crist.

Evangeli Mt 23,1-12
Diuen i no fan
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué a la gent i als deixebles: «Els mestres de la Llei i els fariseus us parlen des de la càtedra de Moisès: compliu i observeu tot el que us manen, però no feu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen farcells pesadíssims i els carreguen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure'ls amb el dit.
En tot obren per fer-se veure de la gent. Per això es fan ben grosses les filactèries, i les borles, ben llargues; els agrada d'ocupar els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el nom de rabí, o sigui mestre. Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè, de mestre, només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, perquè, de pare, només en teniu un, que és el del cel; ni us heu de fer dir guies, perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist. El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom qui s'enaltirà serà humiliat, però tothom qui s'humiliarà serà enaltit».