DILLUNS DE LA SETMANA XXXIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 1,1-4;2,1-5
Recorda com eres abans de decaure i penedeix-te
Comença l'Apocalipsi de sant Joan
Revelació que Déu donà a Jesucrist, perquè fes conèixer als seus servents els fets que s'han de complir aviat. Jesucrist, doncs, envià el seu àngel per comunicar-ho a Joan, el seu servent, i Joan dona testimoni de tot el que ha vist, de les paraules de Déu, confirmades per Jesucrist. Feliços els lectors d'aquesta profecia i els qui la senten llegir, si fan cas de tot el que hi ha escrit, perquè l'hora s'acosta.
Joan, a les set comunitats cristianes de la província d'Àsia. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, que és, era i ha de venir, i dels Set Esperits que estan davant el seu tron. Jo, Joan, vaig sentir que el Senyor em deia: A l'àngel de la comunitat cristiana d'Efes, escriu-li: Això diu el qui té a la mà dreta les set estrelles i es passeja enmig dels set lampadaris d'or: Conec les teves obres, sé les penes que passes i la teva constància: sé també que no pots suportar els dolents: els qui es diuen apòstols, però no ho són, els has posat a prova i els has trobat falsos; ets pacient i constant, i no has defallit quan sofries pel fet de portar el meu nom. Però tinc contra tu que no estimes com abans estimaves. Recorda com eres abans i com has decaigut. Penedeix-te i torna a fer com havies fet.

Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: Ap 2,7b)
Feliç l'home
que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Als qui aconseguiran la victòria,
els concediré de menjar els fruits de l'arbre de la vida.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

Al·leluia Jo 8,12
Jo soc la llum del món,
diu el Senyor;
el qui em segueix tindrà la llum de la vida.

Evangeli Lc 18,35-43
Què vols que et faci? Senyor, feu que hi vegi
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús arribà prop de Jericó. Vora el camí hi havia un cec assegut, demanant caritat. En sentir passar la gent, preguntà què hi havia, i li digueren que passava Jesús de Natzaret. Ell cridà: «Jesús, fill de David, compadiu-vos de mi». La gent que anava davant el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, compadiu-vos de mi». Jesús s'aturà i digué que acompanyessin el cec. Quan ja era a prop, li preguntà: «Què vols que et faci?» Ell respongué: «Senyor, feu que hi vegi». Jesús li diu: «Recobra la vista; la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié, i seguia Jesús glorificant Déu. També tot el poble, en veure-ho, donà lloança a Déu.