DISSABTE DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 3Jo 5-8
A nosaltres ens toca d'ajudar els germans
i de col·laborar així a la causa de la veritat
Lectura de la tercera carta de sant Joan
Estimat, és ben propi d'un creient tot el que fas pels germans, més quan són forasters. En plena reunió de la comunitat ells han donat testimoni de l'amor amb què els saps tractar. Faràs bé de proveir-los per al viatge, tal com escau a uns homes de Déu que s'han posat en camí per la causa de Jesucrist, sense rebre cap ajuda dels pagans. A nosaltres ens toca d'ajudar uns homes com aquests i de col·laborar així a la causa de la veritat.

Salm responsorial 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)
Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

R. Feliç l'home que venera el Senyor.

O bé:
Al·leluia.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca. R.

Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable. R.

Al·leluia 2Te 2,14
Déu, valent-se de l'evangeli,
ens ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist,
el nostre Senyor.

Evangeli Lc 18,1-8
Déu farà justícia als seus elegits que li reclamen
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, per ensenyar que hem de pregar sempre, sense perdre mai l'esperança: «En una ciutat hi havia un jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consideració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a trobar sovint i li deia: "Feu-me justícia contra aquest home que pledeja contra mi". El jutge durant molts dies no n'hi feia cas, però a la fi pensà: "A mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li hauré de fer justícia; si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més"».
I el Senyor digué: «Fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. I vosaltres creieu que Déu, ni que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però quan el Fill de l'home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?»