DILLUNS DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 14,1-3.4b-5
Portaven escrits al front
el nom de Crist i el nom del seu Pare
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure l'Anyell dalt la muntanya de Sió, amb cent quaranta-quatre mil que portaven escrits al front el nom d'ell i el nom del seu Pare, i vaig sentir del cel una cridòria com el so de grans onades o d'un gran tro: era com una massa de cantors que, tot acompanyant-se amb l'arpa, cantaven un càntic nou davant el tron i davant els quatre vivents i els ancians. Aquell càntic, només el podien aprendre els cent quaranta-quatre mil, adquirits de la terra. Aquests, adquirits com a primícies dels homes per a Déu i per a l'Anyell, són els qui acompanyen l'Anyell arreu on va. Els seus llavis no havien dit mai res de fals: són homes sense tara.

Salm responsorial 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)
És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.

R. Aquests són els qui venen a buscar-vos,
per veure-us de cara, Senyor.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos. R.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob. R.

Al·leluia Mt 24,42a.44
Vetlleu, estigueu a punt,
que el Fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.

Evangeli Lc 21,1-4
Jesús veié que una viuda pobra
tirava dues monedes de les més petites
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús veié com els rics portaven ofrenes a la sala del tresor. Veié també que una viuda pobra hi tirava dues monedes de les més petites i digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha donat més que tots; tots aquests altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava prou, ha donat tot el que tenia per a viure».