DIMARTS DE LA SETMANA I DE QUARESMA


Lectura primera Is 55,10-11
La meva paraula farà el que jo volia
Lectura del llibre d'Isaïes
Diu el Senyor: «Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, fins que dona el gra per a la sembra i el pa per a menjar, així serà la paraula que surt dels meus llavis: no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat».

Salm responsorial 33,4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta.

R. Déu treu els justos de tots els perills.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill. R.

El Senyor es gira contra els malfactors
per esborrar de la terra el seu record.
Ells ulls del Senyor vetllen pels justos,
escolta quan criden auxili. R.

Així que criden, el Senyor els escolta
i els treu de tots els perills.
El Senyor és a prop dels cors que sofreixen,
salva els homes que se senten desfets. R.

Vers abans de l'evangeli Mt 4,4b
L'home no viu només de pa;
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

Evangeli Mt 6,7-15
La vostra pregària serà aquesta
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que la vostra pregària no sigui un parlar per parlar com la dels pagans; es pensen que com més parlaran, més es faran escoltar. No feu pas com ells. Abans que vosaltres li demaneu res, el vostre Pare ja sap perfectament tot el que necessiteu.
La vostra pregària serà aquesta: Pare nostre del cel, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre Regne, que es faci la vostra voluntat aquí a la terra com en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos-el avui, perdoneu les nostres ofenses tal com nosaltres perdonem els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos del Maligne. Si perdoneu als altres les seves culpes, el vostre Pare celestial també us perdonarà, però si no els perdoneu, tampoc no us perdonarà el vostre Pare».