DIMECRES DE LA SETMANA I DE QUARESMA


Lectura primera Jn 3,1-10
Els ninivites es convertiren i s'apartaren del mal camí
Lectura de la profecia de Jonàs
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Ves a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré». Jonàs se n'anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D'aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda». La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre.
Quan el rei ho va saber, s'aixecà del tron, es tragué el mantell reial, es vestí de dol i s'assegué a la cendra, i ordenà que, per tota la ciutat, fessin una crida, manant en nom del rei i del seu govern que ni homes, ni bèsties, ni ramats no tastessin res, ni els traguessin a pasturar o als abeuradors; que es vestissin de dol homes i bèsties; que tothom clamés a Déu amb totes les seves forces, que es convertís i s'apartés del mal camí i de les violències que cometia. I deia: «Qui sap si Déu es repensarà i es desdirà, si la seva severitat es farà enrere i no morirem?» Déu veié que de fet es convertien i s'apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d'ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.

Salm responsorial 50,3-4.12-13.18-19 (R.: 19b)
Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant;
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.

R. Un esperit que es penedeix, vós,
Déu meu, no el menyspreeu.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant. R.

Les víctimes no us satisfan,
si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu. R.

Vers abans de l'evangeli Jl 2,12-13
Reconcilieu-vos amb mi de tot cor,
diu el Senyor,
que soc clement i misericordiós.

Evangeli Lc 11,29-32
A la gent d'aquesta generació, Déu no els donarà cap altre senyal que el de Jonàs
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, s'anava reunint més gent al voltant de Jesús, i ell començà a dir: «La gent d'aquesta generació és dolenta: demana un senyal prodigiós, però Déu no els en donarà cap altre que el de Jonàs. El Fill de l'home serà un senyal per als d'aquesta generació de la mateixa manera que Jonàs ho va ser per als ninivites. En el judici de Déu, la reina del país del Sud acusarà la gent d'aquesta generació i els condemnarà, perquè ella va venir de l'altre cap del món per escoltar la saviesa de Salomó, i aquí teniu més que Salomó. En el judici de Déu, els ninivites acusaran la gent d'aquesta generació i els condemnaran, perquè ells es convertiren quan Jonàs els predicà, i aquí teniu més que Jonàs».