DIJOUS DE LA SETMANA I DE QUARESMA


Lectura primera Est 14,1.3-5.12-14
No tinc ningú que em defensi, fora de vós, Senyor
Lectura del llibre d'Ester
En aquells dies, la reina Ester, davant el perill de mort que amenaçava, acudí al Senyor. Es deixà caure a terra, amb les seves criades, des del matí fins al vespre, i digué: «Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob: sou beneït! Ajudeu-me, que estic sola; no tinc ningú que em defensi, fora de vós, Senyor, i estic en perill. Senyor, jo he sentit llegir en els llibres dels meus avantpassats que vós salveu finalment tots els qui us plauen. Ara, doncs, ajudeu-me, que estic sola, i no tinc ningú fora de vós, Senyor, Déu meu. Auxilieu aquesta òrfena: poseu als meus llavis paraules adients quan seré davant el lleó; feu-me valenta a la seva presència, inclineu el seu cor contra el qui fa la guerra, que es decideixi a perdre'l amb tots els qui conspiren amb ell. I a nosaltres, Senyor, allibereu-nos de les mans dels enemics, canvieu el nostre dol en una gran festa, calmeu el nostre dolor i salveu-nos».

Salm responsorial 137,1-2a.2bc-3.7c-8 (R.: 3a)
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,
us vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant del santuari.

R. Senyor, sempre que us invocava,
m'heu escoltat.

Enalteixo el vostre nom,
perquè estimeu i sou fidel.
Sempre que us invocava, m'heu escoltat,
heu enfortit la meva ànima. R.

La vostra dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El vostre amor perdura sempre.
Acabeu la vostra obra, Senyor. R.

Vers abans de l'evangeli Salm 50,12a.14a
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
torneu-me el goig de la vostra salvació.

Evangeli Mt 7,7-12
Tothom qui demana, obté
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana, obté, tothom qui cerca, troba, a tothom qui truca, li obren. Si a algun de vosaltres el fill li demana pa, qui hi haurà que li doni una pedra? O bé si li demana un peix, qui hi haurà que li doni una serp? Penseu, doncs, que si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Això és el que manen els llibres de la Llei i dels Profetes».