DIVENDRES DE LA SETMANA I DE QUARESMA


Lectura primera Ez 18,21-28
Us penseu que jo desitjo la mort del pecador?
El meu desig és que abandoni els mals camins i visqui
Lectura de la profecia d'Ezequiel
El Senyor diu: «Si el pecador es converteix, si no torna més a pecar, guarda els meus preceptes i obra amb justícia i bondat, viurà i se salvarà de la mort. No li tindré en compte cap de les seves faltes, sinó el bé que ha fet, i viurà. Us penseu que jo desitjo la mort del pecador? Diu l'oracle del Senyor: El meu desig és que abandoni els mals camins i visqui. Però si el just deixa d'obrar el bé i comet el mal i les accions detestables que comet un pecador, us penseu que viurà? No li tindré pas en compte el bé que havia fet: morirà per la seva infidelitat i pels pecats que ha comès.
Però vosaltres penseu: "No va ben encaminada la manera d'obrar del Senyor". Poble d'Israel; escolta bé això que et dic: No és la vostra manera d'obrar, i no la meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d'obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort».

Salm responsorial 129,1-2.3-4,5-7a.7b-8 (R.: 3)
Des de l'abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

R. Si tinguéssiu en compte les culpes, Senyor,
qui es podria sostenir?

Si tinguéssiu en compte les culpes,
qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte. R.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.
Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor. R.

Perquè són del Senyor l'amor fidel
i la redempció generosa.
És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes. R.

Vers abans de l'evangeli Ez 18,31
Llenceu lluny de vosaltres totes les infidelitats
que us aparten de mi, diu el Senyor,
i feu-vos un cor nou i un esperit nou.

Evangeli Mt 5,20-26
Ves primer a fer les paus amb el teu germà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel.
Ja sabeu que als antics els van manar: "No matis", i tothom que mati serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. El qui digui al seu germà una paraula de menyspreu serà reu davant el Sanedrí, i el qui l'insulti acabarà al foc de l'infern.
Per això, ni que et trobis ja a l'altar, a punt de presentar l'ofrena, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i ves primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. Si algú et porta al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida, abans no et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T'ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiries que no haguessis pagat fins l'últim cèntim».