DIMARTS DE LA SETMANA II DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1S 16,1-13
Samuel ungí David enmig dels seus germans
i l'Esperit del Senyor se n'apoderà
Lectura del primer llibre de Samuel
En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Fins quan et doldràs de Saül, si jo l'he descartat ja com a rei d'Israel? Omple d'oli el corn i ves-te'n: T'envio a casa de Jesè, el betlemita: entre els seus fills veig el qui jo vull per rei». Samuel respongué: «Com puc anar-hi? Saül ho sentirà dir i em matarà». El Senyor li digué: «Emporta't una vedella i digues que hi has anat per oferir un sacrifici al Senyor. Convida Jesè al sacrifici, i jo et faré saber què has de fer. Ungeix i consagra'm aquell que jo et diré.
Samuel va fer el que el Senyor li havia ordenat. Quan arribà a Betlem, els ancians de la ciutat sortiren a rebre'l tots alarmats li preguntaren: «Vens en so, de pau?» Samuel respongué: «Sí, vinc en so de pau. Vinc per immolar una víctima al Senyor. Purifiqueu-vos i veniu al sacrifici». Samuel purificà també Jesè i els seus fills i els invità al sacrifici. Quan arribaren, veié Eliab i pensà: «Segur que el Senyor ja té al davant el seu Ungit». Però el Senyor digué a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l'alçada de la seva talla. L'he descartat. Allò que l'home veu no és allò que val; l'home veu només l'aspecte exterior, però Déu veu el fons del cor». Llavors Jesè cridà Abinadab i el va fer passar davant Samuel, però ell digué: «Tampoc no és aquest el que el Senyor ha escollit». Després va fer passar Sammà, però Samuel digué: «Tampoc no és aquest el que el Senyor ha escollit».
Així va fer passar davant Samuel els set primers dels seus fills, però Samuel li digué: «D'aquests set, el Senyor no n'escull cap». I Samuel afegí: «No et queda cap més fill?» Jesè respongué: «Encara queda el més petit: és a pasturar el ramat». Samuel li digué: «Aneu a buscar-lo. No ens posarem a taula que no sigui aquí». Jesè el feu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics; tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell». Samuel va prendre el corn de l'oli, el va ungir enmig dels seus germans, i des d'aquell dia l'Esperit del Senyor s'apoderà de David. l Samuel se'n tornà a casa seva.

Salm responsorial 88,20-21a.21b-22.27-28 (R.: 21)
Vau dir un dia en visió als vostres fidels:
«He coronat un home fort,
he posat al tron un jove del meu poble:
David, el meu servent».

R. M'he fixat en David, el meu servent,
l'he ungit amb l'oli sant.

M'he fixat en ell, i l'he ungit amb l'oli sant,
perquè la meva mà estigui amb ell per sempre,
i el meu braç el faci invencible. R.

Ell em dirà: «Sou el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva».
I jo el faré el meu primogènit,
l'altíssim entre els reis de la terra. R.

Al·leluia Cf. Ef 1,17-18
Que el Pare de nostre Senyor Jesucrist
il·lumini els ulls del nostre cor
perquè coneguem a quina esperança ens ha cridat.

Evangeli Mc 2,23-28
El repòs del dissabte ha estat fet per a l'home,
no l'home per al repòs del dissabte
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats: Tot caminant, els seus deixebles començaren a collir espigues, però els fariseus deien: «Mira, com és que fan una feina que no és permesa en dissabte?» Jesús els respon: No heu llegit mai què va fer David en un cas de necessitat, quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit, en la història del gran sacerdot Abiatar, com va entrar al temple de Déu; va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots, i en va donar també als seus homes?» I els deia: «El repòs del dissabte ha estat fet per a l'home, no l'home per al repòs del dissabte. I per això el Fill de l'home és amo fins i tot del dissabte».