DILLUNS DE LA SETMANA II DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1S 15,16-23
Val més obeir que oferir víctimes.
El Senyor et rebutja com a rei
Lectura del primer llibre de Samuel
En aquells dies, Samuel digué a Saül: «Deixa que et faci saber el que el Senyor m'ha revelat la nit passada». Saül li respongué: «Digues-m'ho». Samuel continuà: «Tu que eres tan poca cosa als teus propis ulls, no havies arribat a ser el cap de les tribus d'Israel? El Senyor t'havia ungit rei d'Israel. Ell t'havia fet emprendre una campanya amb l'ordre de consagrar a l'extermini els amalequites, aquests pecadors, i de fer-los la guerra fins a no deixar-ne res. Per què no has obeït el Senyor? T'has llançat sobre el botí, contra el que el Senyor volia». Saül contestà: «Sí que l'he obeït: He emprès la campanya que el Senyor m'havia ordenat, m'he endut presoner Agag, el rei d'Amalec, i he consagrat a l'extermini els amalequites. Els meus homes han reservat moltons i vedells del botí només per sacrificar-los al Senyor, el teu Déu, a Galgala, com a primícies del que han dedicat a l'extermini sagrat.» Però Samuel li digué: «Creus que les víctimes cremades a l'altar agraden tant al Senyor com obeir les seves ordres? Més val obeir-lo que oferir-li víctimes, és millor escoltar-lo que oferir el greix dels moltons. Rebel·lar-se contra una ordre d'ell és com recórrer a la màgia, afalagar els homes és com fer ús de males arts. Tu has descartat la paraula del Senyor i ell et descarta com a rei d'Israel».

Salm responsorial 49,8-9.16b-17.21 i 23 (R.: 23b)
No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.
Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats?

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu, que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano? R.

He de callar, mentre fas tot això?
Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara:
El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu. R.

Al·leluia He 4,12
La paraula de Déu és viva i actua,
i esclareix les intencions i els pensaments del cor.

Evangeli Mc 2,18-22
Tenen amb ells el nuvi
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dia que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, alguns anaren a trobar Jesús i li digueren: «Per què els teus deixebles no dejunen, com ho fan els de Joan i els dels fariseus?» Jesús els contestà: «Estaria bé que els convidats a un casament dejunessin mentre tenen amb ells el nuvi? No poden pas dejunar mentre el tenen amb ells. Ja vindrà el dia que els serà pres, i llavors sí que dejunaran. Ningú no apedaça un vestit vell amb roba que encara no ha estat rentada: el tros nou s'enduria part del vell, i l'esquinç quedaria pitjor. Tampoc ningú no posa vi nou en bots vells: el vi rebentaria els bots i es perdrien bots i vi. El vi nou s'ha de posar en bots nous».