DIMARTS DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 1,12-18
Déu no tempta ningú
Lectura de la carta de sant Jaume
Feliç l'home que sofreix amb constància les proves. Un cop les haurà superades, rebrà per corona la vida que Déu ha promès als qui l'estimen. Que ningú no digui que és Déu qui el tempta, quan es veu provat per una temptació. Déu no té cap mala intenció ni tempta ningú. La temptació ve dels gustos propis de cadascú que l'atreuen i el sedueixen. Aquests gustos engendren el pecat, i el pecat consumat engendra la mort. No us feu il·lusions, germans meus estimats: Tot el que rebem de bo, tot do perfecte, prové de dalt, baixa del Pare dels estels. En ell, res no canvia, no hi ha ni ombra de variació. Ell ha decidit lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer a la vida, perquè fóssim com un primer fruit de tot el que ha creat.

Salm responsorial 93,12-13a.14-15.18-19 (R.: 12a)
Feliç l'home que vós eduqueu, Senyor,
que instruïu amb la llei que heu donat;
el guardeu en pau en dies de desgràcies.

R. Feliç l'home que vós eduqueu, Senyor.

El Senyor no deixarà el seu poble,
no abandonarà la seva heretat;
els tribunals donaran sentències justes,
i els homes rectes les aprovaran. R.

Quan m'adono que estic a punt de caure,
vós m'aguanteu, per l'amor que em teniu,
i quan creix el neguit dintre meu,
el vostre consol és la meva delícia. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m'estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l'estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mc 8,14-21
Aneu amb compte amb el llevat dels fariseus i d'Herodes
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, els deixebles no havien pensat a proveir-se de pans i en portaven només un en la barca. Mentrestant Jesús els advertia que anessin amb compte amb el llevat dels fariseus i el llevat d'Herodes. Això els recordà que no tenien pans, i ho comentaven entre ells. Jesús se n'adonà i els digué: «Per què dieu que no teniu pans? Si que us costa d'entendre! Quin cor tan ofuscat! Teniu ulls i no hi veieu, orelles, i no hi sentiu? No recordeu quants coves vau recollir de les sobres, quan vaig partir cinc pans per donar-los a cinc mil homes?» Ells li responen: «Dotze coves». «I quantes senalles vau recollir, quan en vaig partir set per a quatre mil homes?» Li diuen: «Set». I els deia: «Encara no ho enteneu?».