DIMARTS DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1Pe 1,10-16
Els profetes vaticinaren sobre la gràcia que Déu us donarà.
Per això sigueu sobris i espereu fermament
Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats, els profetes que vaticinaren sobre la gràcia que Déu us ha fet ja havien indagat i esbrinat sobre aquesta salvació, i es preguntaven a quins moments es referia l'Esperit de Crist que tenien en ells, quan els feia predir la passió i la glòria que vindria després. Déu els havia revelat que allò que els confiava no anava destinat a ells, sinó a vosaltres. Ara, doncs, us ho han anunciat els qui us han dut la Bona Nova, guiats per l'Esperit Sant enviat des del cel. Els mateixos àngels es deleixen per contemplar-ho.
Per això, sigueu sobris i estigueu sempre a punt, esperant fermament la gràcia que Déu us donarà el dia que es revelarà Jesucrist. Porteu-vos com a fills obedients, no us emmotlleu a les passions que us dominaven, quan encara no coneixíeu la veritat. Aquell qui us ha cridat és sant; per això també vosaltres heu de ser sants en tot el vostre estil de viure, ja que l'Escriptura diu: «Sigueu sants, perquè jo soc sant».

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist d'un cap a l'altre de la terra
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia Cf. Mt 11, 25
Us enaltim, Pare,
Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

Evangeli Mc 10,28-31
Rebreu, ja en el temps present, el cent per u i persecucions,
i, en el món futur, la vida eterna
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Pere es posà a dir a Jesús: «Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós». Jesús respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Ningú dels qui per mi i per anunciar l'evangeli han deixat la casa, germans i germanes, pare, mare, fills o camps, no deixarà de rebre, ja en el temps present, el cent per u de cases, germans i germanes, mare, fills i camps, i també persecucions, i, en el món futur, tindrà la vida eterna. Però molts que ara són darrers seran primers, i molts primers, darrers».