DIMECRES DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1Pe 1,18-25
Hem estat rescatats amb una sang preciosa,
la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara
Lectura de la primera carta de sant Pere
Germans, penseu que heu estat rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares, no pagant un preu que pot perdre valor, com serien la plata o l'or, sinó amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara ni defecte. Abans de crear el món, Déu havia decidit el seu destí, i ara, a la fi dels temps, l'ha manifestat per a vosaltres, els qui, per ell, heu cregut en Déu, que l'ha ressuscitat d'entre els morts i l'ha glorificat. Per això, teniu posada en Déu la fe i l'esperança.
Vosaltres, que heu acceptat la veritat, us heu purificat per poder-vos estimar sincerament com a germans. Per això, estimeu-vos de cor els uns als altres, sense desistir mai del vostre amor. Penseu que heu nascut de nou, no d'una paternitat humana, que dona una vida mortal, sinó de la Paraula viva i eterna de Déu, que dona la vida per sempre. Perquè «els homes són tots com l'herba, duren un moment com les flors del prat. L'herba s'asseca i la flor es marceix, però la Paraula del Senyor dura per sempre», i aquesta Paraula és l'evangeli que us ha estat anunciat.

Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

O bé:
Al·leluia.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R.

Al·leluia Mc 10,45
El Fill de l'home ha vingut a servir,
i a donar la seva vida en rescat per tots els homes.

Evangeli Mc 10,32-45
Ara pugem a Jerusalem,
i allà el Fill de l'home serà entregat
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, feien camí pujant a Jerusalem, i Jesús anava al davant. La gent n'estava admirada, però els seus seguidors anaven amb por. Llavors Jesús reuní a part els dotze i començà a predir-los el que li havia de succeir. Els deia: «Ara pugem a Jerusalem, i allà el Fill de l'home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la llei, el condemnaran a mort i l'entregaran als pagans, que es burlaran d'ell, l'escopiran, l'assotaran i el mataran, i al cap de tres dies ressuscitarà».
Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure, l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem». Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no soc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat». Quan els altres deu ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el Fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes».