DIMARTS DE LA SETMANA XVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jr 30,1-2.12-15.18-22
Has comès tants pecats, que jo t'he fet tot això.
Però renovaré la població de Jacob

Lectura del llibre de Jeremies
Paraula que el Senyor va fer sentir a Jeremies. Li va dir: «Això diu el Senyor, Déu d'Israel: Escriu en un llibre totes les paraules que jo t'he dit. Això diu el Senyor a la ciutat de Sió: La teva ferida està enverinada, el dolor del teu mal és viu; no hi ha ningú que hi posi remei, i la ferida no es tanca. Tots els teus amants t'han oblidat, ja no s'interessen per tu, perquè t'he donat un cop com el d'un enemic, una lliçó duríssima. Què crides, de la teva ferida, del dolor viu del teu mal? Són tantes les teves culpes, has comès tants pecats, que jo t'he fet tot això.
Però, això diu el Senyor: Jo renovaré la població de Jacob, em compadiré de les seves viles: cada ciutat serà reconstruïda sobre les seves ruïnes i coronada amb una ciutadella. S'hi sentiran els cants d'acció de gràcies i els crits de la gent que es diverteix. Els multiplicaré i no minvaran, serà una població molt densa. Tindran tants fills com en temps passats, faré que l'assemblea del poble sigui una institució ferma, i castigaré els seus opressors. Un dels seus els presidirà, els governarà un cap sortit d'entre ells; jo el faré venir a prop meu i que s'acosti a mi perquè, si jo no l'invités a acostar-se'm, qui s'hi atreviria?, diu l'oracle del Senyor. Llavors vosaltres sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu».

Salm responsorial 101,16-18.19-21.29 i 22-23 (R.: 17)
Els estrangers donaran culte al nom del Senyor,
els reis de tot el món veneraran la seva glòria.
Quan el Senyor restaurarà Sió,
hi apareixerà la seva glòria,
escoltarà l'oració dels desvalguts,
farà cas de les seves pregàries.

R. Quan el Senyor restaurarà Sió,
hi apareixerà la seva glòria.

Que quedi escrit
per a les generacions que vindran,
i el poble creat de nou lloarà el Senyor.
El Senyor mira des de les altures del cel,
des del seu lloc sagrat, guaita la terra,
per escoltar el plany dels captius,
per alliberar els condemnats a mort. R.

Els fills dels vostres servidors viuran segurs,
els seus descendents
es mantindran a la vostra presència.
Anunciaran a Sió el nom del Senyor,
anunciaran la seva lloança a Jerusalem,
quan s'hi apleguin pobles i reialmes
per donar culte al Senyor. R.

Al·leluia Jo 1,49b
Rabí,
vós sou el Fill de Déu,
sou el Rei d'Israel.

Evangeli Mt 14,22-36
Maneu-me que vingui caminant sobre l'aigua
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquells dies, quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca i avançar-se-li cap a l'altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre encara era allà tot sol.
La barca ja s'havia allunyat bon tros de terra, però les ones la destorbaven d'avançar, perquè el vent era contrari. Passades les tres de la matinada, Jesús hi anà caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren, s'esveraren pensant que era una fantasma, i cridaren de por. Però Jesús els digué de seguida: «No tingueu por, que soc jo». Pere li digué: «Senyor, si sou vós, maneu-me que vingui caminant sobre l'aigua». Jesús contestà: «Ja pots venir». Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anà on era Jesús. Però en adonar-se del vent que feia, s'acovardí i començà d'enfonsar-se. Llavors cridà: «Senyor, salveu-me». A l'instant Jesús li donà la mà i li digué: «Quina poca fe! Per què dubtaves?» I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els qui eren a la barca es prosternaren i deien: «Realment sou Fill de Déu».
Feta la travessia del llac, tocaren terra a Genesaret. Els homes d'aquell indret el reconegueren i ho feren saber a tota la contrada. La gent li portà tots els malalts i li pregaven que els deixés tocar tan sols la borla del seu mantell. Tots els qui el van tocar es van posar bons.

O bé, principalment l'any A, quan aquest evangeli s'ha llegit el dia anterior:

Evangeli Mt 15,1-2.10-14
Tota plantació que no és del meu Pare serà arrencada d'arrel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, uns fariseus i uns mestres de la Llei de Jerusalem anaren a trobar Jesús i li digueren: «Com és que els vostres deixebles violen la tradició dels ancians? No es renten les mans abans de menjar». Jesús cridà la gent i digué a tothom: «Escolteu i enteneu bé això que us dic: El que contamina l'home no és allò que entra a la boca, sinó allò que en surt». Després els deixebles anaren a dir-li: «No sabeu que els fariseus s'han escandalitzat d'això que heu dit?» Jesús els respongué: «Tota plantació que no és del meu Pare serà arrencada d'arrel. Deixeu-los estar: són cecs, i voldrien guiar altres cecs, però sempre que un cec en guia un altre, tots dos acaben caient en un clot».