DIMECRES DE LA SETMANA XVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jr 31,1-7
Et tinc un amor etern
Lectura del llibre de Jeremies
«En aquell temps, diu l'oracle del Senyor, seré Déu de tots els clans que formen el poble d'Israel, i ells seran el meu poble. Això diu el Senyor: En el desert he concedit el meu favor al poble escapat de l'espasa: mentre Israel caminava cap al lloc del seu repòs». El Senyor se li aparegué de lluny i li deia: «Et tinc un amor etern: per això continuo estimant-te. Encara et reconstruiré i seràs reconstruït, poble d'Israel. Encara et guarniràs amb tambors i sortiràs com una noia amb les colles de dansaires. Plantaràs de nou les vinyes a les muntanyes de Samaria, i els plantadors, tot plantant, cantaran lloances. Un dia a la muntanya d'Efraïm els sentinelles cridaran: "Anem, pugem a Sió, a visitar el Senyor, el nostre Déu". Perquè això diu el Senyor: Crideu d'alegria, celebreu la sort de Jacob, la primera de les nacions, proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta d'Israel!»

Salm responsorial Jr 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)
Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor,
anuncieu-la lluny a les illes:
«El qui havia dispersat Israel l'aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat».

R. El Senyor ens guardarà
com un pastor el seu ramat.

El Senyor ha redimit Israel,
l'allibera de les mans dels més forts.
Vindran a les altures de Sió cridant de goig,
sota la llum de l'abundor del Senyor. R.

Dansaran d'alegria les noies
i estaran contents joves i vells.
«Canviaré el dol en dies de festa,
els consolaré de les penes i els alegraré». R.

Al·leluia Lc 7,16
Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta,
Déu ha visitat el seu poble.

Evangeli Mt 15,21-28
Dona, quina fe que tens!
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, i sortí d'allà una dona cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: la meva filla està endimoniada». Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d'una vegada: només fa que seguir-nos i cridar». Jesús els respongué: «Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel». Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeu-me». Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells». Ella li contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos». Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens! Que sigui així tal com vols». I a l'instant es posà bona la seva filla.