DIMARTS DE LA SETMANA XXIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Tm 3,1-13
Els preveres han de ser irreprensibles.
Que la bona consciència dels diaques faci honor al misteri de la fe
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, això que et dic, és ben cert: Si algú aspira a ser el prevere d'una comunitat, desitja una funció important. Ha de ser irreprensible, casat una sola vegada, sobri, assenyat, educat, acollidor, dotat per a ensenyar. Que no sigui bevedor, ni violent, sinó de bon tracte. Que no sigui amic de baralles ni del diner. Que sàpiga portar bé la pròpia casa i fer-se obeir i respectar pels fills, perquè si algú no sap ser bon cap de casa, com podria ser cap d'una comunitat del poble de Déu? Que no sigui acabat de batejar, no fos cas que s'enorgullís i el diable tingués motius per a fer-lo condemnar. També cal que tingui bona anomenada entre els no creients, perquè no en puguin malparlar, i ell no caigui en els llaços del diable.
Els diaques dedicats al servei de la comunitat també han de ser dignes i homes de paraula. Que no siguin amics del beure ni dels diners. Que la seva bona consciència faci honor al misteri de la fe. Abans de fer-los diaques, examina també la seva vida, i si no hi ha res a dir, que entrin al servei de la comunitat. Si són dones, han de ser també dignes, no murmuradores, sinó sòbries i de tota confiança. Els diaques no han de ser casats per segona vegada. Que sàpiguen portar bé els fills i la pròpia casa. Els qui compleixen bé el seu servei es fan respectar i poden parlar amb autoritat per la fe en Jesucrist.

Salm responsorial 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6 (R.: 2b)
Vull celebrar la fidelitat i la justícia.
A vós, Senyor, dedico el meu cant.
Estudiaré la causa de la gent honrada,
sempre que recorrin a mi.

R. Portaré les coses de palau amb honradesa de cor.

Portaré les coses de palau amb honradesa de cor;
no em proposaré d'aconseguir cap objectiu innoble.
No soc amic dels qui obren contra llei. R.

Als qui d'amagat infamen els companys,
els obligo a callar;
m'és insuportable l'home d'ulls altius
i de cor arrogant. R.

Poso els ulls en gent fidel del país,
per cridar-los a viure amb mi;
són homes de conducta irreprensible,
els qui estan al meu servei. R.

Al·leluia Lc 7,16
Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta,
Déu ha visitat el seu poble.

Evangeli Lc 7,11-17
Jove, aixeca't
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naïm. L'acompanyaven els deixebles i molta gent. Quan s'acostaven a l'entrada del poble es trobà que duien a enterrar un mort, fill únic d'una mare viuda. Molta gent del poble acompanyava la mare. Així que el Senyor la veié, se'n compadí i li digué: «No ploris». El Senyor s'acostà al fèretre i li posà la mà al damunt. Els qui el portaven s'aturaren, i ell digué: «Jove, aixeca't». El mort es posà assegut i començà a parlar. I el Senyor el donà a la seva mare. Tots quedaren esglaiats i glorificaven Déu. La gent deia: «Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta». Deien també: «Déu ha visitat el seu poble». Per tot el país dels jueus i per tota la rodalia s'escampà aquesta anomenada de Jesús.