DIMECRES DE LA SETMANA XXIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Tm 3,14-16
El misteri de la pietat és immens
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, espero que aviat vindré, però, per si trigava, t'escric això, perquè sàpigues com t'has de comportar a la casa de Déu, que és l'Església del Déu viu, columna i fonament de la veritat. És realment immens el misteri de la pietat: Visible en el cos, garantit per l'Esperit, aparegut als àngels, proclamat a tots els pobles, cregut en el món, endut a la glòria.

Salm responsorial 110,1-2.3-4.5-6 (R.: 2a)
De tot cor enalteixo el Senyor,
amb els justos davant de tot el poble.
Les obres del Senyor són grans,
qui les contempla les estima.

R. Les obres del Senyor són grans.

La seva gesta és gloriosa i esplèndida,
es manté per sempre la seva bondat.
El Senyor, benigne i entranyable,
instituí un memorial dels seus prodigis. R.

Recordant-se per sempre del seu pacte,
donà un aliment als qui el veneren.
Demostrà la força del seu braç,
repartint al seu poble la terra dels nadius. R.

Al·leluia Cf. Jo 6,63b.68b
Les vostres paraules, Senyor,
són esperit i són vida,
vós teniu paraules de vida eterna.

Evangeli Lc 7,31-35
Si toquem el flabiol, no voleu ballar,
i si cantem complantes, no voleu plorar
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor digué: «A qui podria comparar la gent del nostre temps? A qui s'assemblen? Són com els nois que, tot jugant a la plaça, criden els uns als altres: "Si toquem el flabiol, no voleu ballar, i si cantem complantes, no voleu plorar". Així, quan va venir Joan Baptista, que no era amic de menjar pa ni de beure vi, dèieu que tenia el dimoni, però ara que ha vingut el Fill de l'home i no s'està de menjar ni de beure, dieu: "Mireu quin home més golut i bevedor; és l'amic de publicans i de pecadors". Però l'autèntica saviesa ha estat reconeguda per tots els seus fills».