DIMARTS DE LA SETMANA XXVI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Za 8,20-23
Seran molts els pobles que vindran a Jerusalem a consultar el Senyor
Lectura de la profecia de Zacaries
Això diu el Senyor de l'univers. Encara vindran pobles estrangers i habitants de grans ciutats. Els d'una ciutat invitaran els d'una altra dient-los: «Anem a congraciar-nos el Senyor i a consultar el Senyor de l'univers». I ells els respondran: «Sí que hi vindrem». Seran molts, moltíssims, els pobles i les nacions que vindran a Jerusalem a consultar el Senyor de l'univers: Aquells dies, deu homes de cada nació s'agafaran al mantell d'un home de Judà i li diran: «Vindrem amb tu, perquè sabem que Déu és amb vosaltres».

Salm responsorial 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Za 8,23)
El Senyor té el palau a la muntanya santa,
i estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.
S'han dit de tu, ciutat de Déu,
oracles gloriosos.

R. Déu és amb nosaltres.

«Compto Egipte i Babilònia
entre els fidels que em coneixen.
A Filistea, a Tir i a Etiòpia els dic:
Fills de Sió».
Diuen d'ella:
«És l'Altíssim mateix qui l'ha fundada;
aquest i aquell altre són fills de Sió». R.

El Senyor va escrivint al registre dels pobles:
«Fill de Sió».
I els cantors i els dansaires responen:
«De tu brollen totes les meves fonts!». R.

Al·leluia Mc 10,45
El Fill de l'home ha vingut a servir,
i a donar la seva vida en rescat per tots els homes.

Evangeli Lc 9,51-56
Jesús resolgué decididament d'encaminar-se a Jerusalem
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Quan s'acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué decididament d'encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s'avancessin, i ells, tot fent camí, entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no el volgué rebre, perquè s'encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: "Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?" Però Jesús es girà i els renyà. I se n'anaren a un altre poblet.