DIMARTS DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 1,16-25
Ells, que coneixien Déu, no l'han honorat com escau a Déu
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, no m'avergonyeixo d'anunciar la Bona Nova: té de Déu el poder de salvar tots els qui hi creuen, primer els jueus, però també els dels altres pobles, ja que en ella es revela com Déu és bo i ens fa justos per la fe, ben bé per la fe, tal com diu l'Escriptura: «Viurà el qui és just perquè ha cregut».
Ara apareix com Déu castiga des del cel la impietat i l'error dels homes que ofeguen la veritat de Déu amb la mentida de la idolatria. Ells coneixen prou bé allò que podem conèixer de Déu, ja que Déu mateix els ho ha fet conèixer. D'ençà que el món va ser creat, el poder etern de Déu i la seva divinitat, que són invisibles, s'han fet transparents a la nostra intel·ligència en les coses creades. Per això no tenen excusa: ells, que coneixien Déu, no l'han honorat ni li han donat gràcies, com es mereix. Les idees que se n'han fet són futileses, se'ls ha ofuscat l'enteniment. Pretenien ser savis, però s'han tornat necis: mentre deixaven de banda la glòria del Déu immortal, la substituïen per imatges d'homes mortals o d'ocells, de quadrúpedes i de rèptils. Per això Déu els ha deixat a mercè de les seves passions, i ha permès que cometessin entre ells impureses que envileixen els seus cossos. És que havien substituït el Déu veritable per la mentida, venerant i adorant una criatura en lloc del creador. Que ell sigui beneït pels segles. Amén.

Salm responsorial 18,2-3.4-5 (R.: 2a)
El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia
el que han fet les seves mans.
Els dies,
l'un a l'altre es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.

R. El cel parla de la glòria de Déu.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge
fins als límits del món. R.

Al·leluia He 4,12
La paraula de Déu és viva i actua,
i esclareix les intencions i els pensaments del cor.

Evangeli Lc 11,37-41
Doneu a la gent necessitada;
llavors sí que tot el que feu servir quedarà pur
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, després que Jesús havia estat parlant, un fariseu el convidà a casa seva. Jesús hi anà i es posà a taula. El fariseu s'estranyà que no s'hagués rentat abans de dinar, però el Senyor li digué: «Mira, vosaltres, els fariseus, feu la cerimònia de purificar vasos i plates, però per dintre esteu plens de rapacitat i dolenteria. Necis! Hi ha algú que netegi les coses per fora sense netejar-les també per dintre? Doneu a la gent necessitada el que hi ha a les plates i als vasos; llavors sí que tot el que feu servir quedarà pur».