DILLUNS DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 1,1-7
Per Jesucrist he rebut el do de ser apòstol
perquè tots els pobles siguin obedients a la fe
Comença la carta de sant Pau als cristians de Roma
Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la Bona Nova de Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes. Aquesta Bona Nova es refereix al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, però per l'esperit que santifica, va ser constituït Fill poderós de Déu des que va ressuscitar d'entre els morts. Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 11,29-32
A la gent d'aquesta generació,
Déu no els donarà cap altre senyal que el de Jonàs
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, s'anava reunint més gent al voltant de Jesús, i ell començà a dir: «La gent d'aquesta generació és dolenta: demana un senyal prodigiós, però Déu no els en donarà cap altre que el de Jonàs. El Fill de l'home serà un senyal per als d'aquesta generació de la mateixa manera que Jonàs ho va ser per als ninivites. En el judici de Déu, la reina del país del sud acusarà la gent d'aquesta generació i els condemnarà, perquè ella va venir de l'altre cap del món per escoltar la saviesa de Salomó, i aquí teniu més que Salomó. En el judici de Déu, els ninivites acusaran la gent d'aquesta generació i els condemnaran, perquè ells es convertiren quan Jonàs els predicà, i aquí teniu més que Jonàs».