DISSABTE DE LA SETMANA XXVII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Jl 4,12-21
Feu córrer la falç, que els sembrats ja són madurs
Lectura de la profecia de Joel
Això diu el Senyor: «Que es desvetllin tots els pobles i pugin a la vall de Josafat: allà m'asseuré per judicar tots els pobles dels voltants. Feu córrer la falç, que els sembrats ja són madurs; trepitgeu els raïms, que el cup n'és ple; les tines sobreïxen de tanta dolenteria. Multituds i multituds a la vall de la Sentència, perquè, a la vall de la Sentència, el dia del Senyor és a prop. El sol i la lluna s'han enfosquit, les estrelles han apagat la seva llum. El Senyor rugeix des de Sió, des de Jerusalem fa sentir el seu bramul; el cel i la terra s'estremeixen, però el Senyor és un lloc de refugi per al seu poble, una ciutadella on s'emparen els fills d'Israel.
Ara sabreu que jo soc el Senyor, el vostre Déu, que tinc la residència a Sió, la muntanya sagrada. Jerusalem serà una ciutat santa, no hi passaran mai més els forasters. Aquell dia les muntanyes regalaran de most, i rajarà llet dels turons; a totes les fondalades de Judà correrà l'aigua i del temple del Senyor naixerà una font que farà créixer el rierol de les Acàcies. Egipte quedarà desolat, Edom serà una estepa deserta per les violències comeses contra els fills de Judà, per la sang innocent que han escampat en el país. Els demanaré comptes de la sang que han vessat, no la deixaré sense càstig. Però el país de Judà sempre més serà habitat, Jerusalem serà poblada d'una generació a l'altra, i el Senyor residirà a Sió.

Salm responsorial 96,1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.

R. Justos, celebreu festes en honor del Senyor.

Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria. R.

Apunta per als justos la llum,
i l'alegria per als rectes de cor.
Justos, celebreu festes en honor del Senyor,
enaltiu el record de la seva santedat. R.

Al·leluia Lc 11,28
Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden.

Evangeli Lc 11,27-28
Sortoses les entranyes que us van dur.
Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona cridà entre la gent: «Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar». Però Jesús li respongué: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden».