DIMECRES DE LA SETMANA II D'ADVENT


Lectura primera Is 40,25-31
El Senyor totpoderós dona forces als qui estan rendits
Lectura del llibre d'Isaïes
«A qui em podríeu comparar, com si jo m'hi assemblés?», diu el Sant. Alceu els ulls, mireu el cel, i penseu qui ha creat tot això, qui fa sortir, un per un, tot aquest estol d'estrelles, cridant-les cadascuna pel seu nom: és tan gran el seu poder i tan irresistible la seva força que mai no en falta cap a la seva crida. Com pots dir, poble d'Israel, que el Senyor desconeix el teu destí, que la teva causa passa per alt al teu Déu? Tu no saps ni has sentit dir mai que el Senyor és el Déu etern, el qui ha creat la terra d'un extrem a l'altre? No es cansa ni poc ni molt, i la seva intel·ligència és immensa. Dona noves forces als qui estan rendits, i els dèbils, els fa robustos. Els joves es cansen fins a esgotar-se, els millors guerrers ensopeguen i cauen, però els qui es fien del Senyor cobren noves forces, alcen el vol com les àligues, caminen sense cansar-se, corren sense extenuar-se.

Salm responsorial 102,1-2.3-4.8 i 10 (R.: 1a)
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis dels seus favors.

R. Beneeix el Senyor, ànima meva.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable. R.

«El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l'amor».
No ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes. R.

Al·leluia
Vindrà el Senyor a salvar el seu poble;
feliços els qui estan a punt per a rebre'l.

Evangeli Mt 11,28-30
Veniu a mi tots els qui esteu cansats
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué: «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».