DIMECRES DE LA SETMANA II DURANT L'ANY / I


Lectura primera He 7,1-3.15-17
Ets sacerdot per sempre segons l'orde de Melquisedec
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, aquest Melquisedec era rei de Salem, sacerdot del Déu altíssim. Quan Abraham tornava victoriós de la seva expedició contra els reis, Melquisedec sortí a rebre'l, i el beneí, i Abraham li donà la desena part del botí que havia capturat. Era rei de justícia, si volem traduir el seu nom, i era rei de pau, si tenim en compte el sentit de Salem. L'Escriptura el presenta sense anomenar el seu pare ni la seva mare, ni la seva genealogia; no parla tampoc ni del començament ni del terme de la seva vida; el presenta com si fos el Fill de Déu, i sacerdot per sempre.
Això és ben clar si tenim present que Déu ha constituït, a imatge de Melquisedec, un altre sacerdot, que no ho és en virtut d'una llei de successió humana, sinó pel poder de la vida indestructible, tal com Déu mateix ho afirma: «Ets sacerdot per sempre segons l'orde de Melquisedec».

Salm responsorial 109,1.2.3.4 (R.: 4bc)
Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus».

R. Ets sacerdot per sempre
segons l'orde de Melquisedec.

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics. R.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
abans de l'aurora jo t'he engendrat». R.

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
segons l'orde de Melquisedec». R.

Al·leluia Mt 4,23
Jesús predicava la Bona Nova del Regne,
i guaria en el poble tota malaltia.

Evangeli Mc 3,1-6
Què s'ha de fer en dissabte, fer el bé o deixar de fer-lo?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En una altra ocasió, Jesús entrà en una sinagoga. Hi havia un home que tenia la mà paralitzada i ells esperaven a veure si el curaria en dissabte per poder-lo acusar. Jesús diu a l'home que tenia paralitzada la mà: «Posa't aquí al mig». Llavors els pregunta: «Què s'ha de fer en dissabte, fer el bé o deixar de fer-lo, salvar una vida o deixar-la perdre?» Però ells callaven. Llavors se'ls mira tots, indignat i entristit pel seu encegament, i diu a aquell home: «Estén la mà». Ell l'estengué i recobrà el moviment. Però els fariseus, així que sortiren, començaren a planejar amb els partidaris d'Herodes com podrien fer-ho per matar Jesús.