DIMECRES DE LA SETMANA V DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 10,1-10
La reina de Sabà comprovà la saviesa de Salomó
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, la fama de Salomó arribà a la reina de Sabà, i anà a veure'l per comprovar-ho proposant-li enigmes. Entrà a Jerusalem amb un seguici molt considerable, i amb camells carregats d'aromes, d'or en gran quantitat i de pedres precioses. Es presentà a Salomó i li va fer totes les preguntes que desitjava. Salomó li anava responent a totes; no n'hi hagué cap que no li pogués resoldre.
La reina de Sabà no se sabia avenir de tanta saviesa, i després de veure el palau que havia construït, la seva taula exquisida, les residències dels dignataris, el cos de guàrdia, el servei i els copers amb el seu vestuari, i els holocaustos que oferia en el temple del Senyor, digué al rei: «Era ben veritat el que havia sentit de tu i de la teva saviesa. No m'ho creia fins que no he vingut i no ho he vist amb els meus propis ulls; però ara m'adono que no me n'havien dit ni la meitat. Tot aquest tresor de saviesa i de magnificència sobrepassa la fama que m'havia arribat. Feliços els teus súbdits, feliços els dignataris que estan sempre al teu davant i escolten la teva saviesa. Beneït sigui el Senyor, el teu Déu, que t'ha escollit per donar-te el tron d'lsrael. El Senyor, que estima Israel per sempre, t'ha fet rei a tu perquè governis amb justícia i bondat».
Després obsequià el rei amb cent vint talents d'or, espècies aromàtiques en gran quantitat, i pedres precioses. Ningú no portà mai més tanta quantitat d'espècies aromàtiques com la que regalà a Salomó la reina de Sabà.

Salm responsorial 36,5-6.30-31.39-40 (R.: 30a)
Encomana al Senyor els teus camins;
confia en ell, deixa'l fer:
farà que brilli com la llum el teu dret,
la teva raó, com el sol de migdia.

R. El just té sempre als llavis la saviesa.

El just té sempre als llavis la saviesa
i diu la veritat;
té gravada al cor la llei del seu Déu,
i camina amb pas segur. R.

És el Senyor qui salva els justos,
els protegeix en dies de perill.
El Senyor els ajuda i els deslliura dels malvats,
i els salva, perquè en ell es refugien. R.

Al·leluia Jo 17,17ba
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Mc 7,14-23
Només allò que surt de l'home pot contaminar
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús cridà la gent i els deia: «Escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic: Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar».
Quan Jesús deixà la gent i entrà a casa, els deixebles li preguntaren què volia dir aquell proverbi. Jesús els respongué: «També vosaltres sou incapaços d'entendre-ho? No enteneu que tot allò que entra dins de l'home des de fora no li va al cor, sinó al ventre, per tornar a sortir del cos?» Així declarava que, davant Déu, tots els aliments són purs. I afegia: «Només allò que surt de l'home el contamina. De dins de l'home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria: tot això dolent surt de dintre i és el que contamina l'home».