DIJOUS DE LA SETMANA V DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 11,4-13
Ja que no ets fidel a la meva aliança, esquinçaré el teu reialme,
però deixo una tribu al teu fill, per consideració de David
Lectura del primer llibre dels Reis
A les seves velleses, les dones seduïren el cor de Salomó i venerava d'altres déus. No donà enterament el seu cor al Senyor, el seu Déu, com el seu pare David; venerava Astarté, deessa dels sidonis, i Melcom, ídol dels ammonites. Amb aquestes pràctiques ofenia el Senyor; no li era del tot fidel, com el seu pare David. Dedicà un lloc sagrat a Camós, ídol de Moab, i un altre a Melcom, ídol dels ammonites, dalt la muntanya que hi ha enfront de Jerusalem. Va fer el mateix per a cadascuna de les seves dones estrangeres, que cremaven perfums i oferien víctimes als seus déus.
El Senyor es disgustà en veure que el cor de Salomó s'allunyava d'ell, el Déu d'Israel, que se li havia aparegut dues vegades i li havia prohibit de venerar d'altres déus. Salomó no n'hi havia fet cas. Per això el Senyor li digué: «Ja que et portes així, que no ets fidel a la meva aliança ni compleixes les meves ordres, esquinçaré una part del teu reialme per donar-la a un dels teus subordinats. Però, per consideració al teu pare David, no serà en vida teva, sinó en la del teu fill. Ni li prenc tot el reialme: li deixo una tribu, per consideració al meu servent David i a Jerusalem, la ciutat que jo vaig escollir».

Salm responsorial 105,3-4.35-36.37 i 40 (R.: 4)
Feliços els qui observen la llei
i practiquen sempre la justícia.
Per l'amor que teniu al vostre poble,
recordeu-vos de nosaltres, Senyor,
visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

R. Per l'amor que teniu al vostre poble,
recordeu-vos de nosaltres, Senyor.

Es van emparentar amb els idòlatres
i es contagiaren dels seus costums.
Donaren culte als ídols,
caigueren als seus paranys. R.

Immolaren als dimonis els fills i les filles;
i el Senyor es disgustà amb el seu poble,
avorrí la seva heretat. R.

Al·leluia Jm 1,21bc
Acolliu serenament la paraula plantada en vosaltres:
aquesta paraula té el poder de salvar-vos.

Evangeli Mc 7,24-30
Sota la taula,
els cadells mengen les engrunes que els fills deixen caure
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús se n'anà al terme de Tir i de Sidó. S'allotjà en una casa i no volia que la gent ho sabés. Però no pogué passar desapercebut. Tot seguit en sentí parlar una dona que tenia una filla posseïda per un esperit maligne, i l'anà a trobar, es llançà als seus peus i li pregava que tragués de la seva filla el dimoni. La dona no era jueva sinó sirofenícia. Jesús li deia: «Deixa que mengin primer els fills: no estaria bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells». Ella li respongué: «És veritat, Senyor, però també els cadells, sota la taula, mengen les engrunes que els fills deixen caure». Jesús li digué: «Tens raó: ves, que el dimoni ja ha sortit de la teva filla». Ella se n'anà a casa seva i trobà la noia al llit, sense el dimoni.