DIMECRES DE LA SETMANA XI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 9,6-11
Déu estima els qui donen amb alegria
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, el sembrador mesquí té una collita mesquina, i el generós, la té generosa. Que cadascú doni allò que el cor li diu, no de mala gana ni per força, perquè Déu estima els qui donen amb alegria. Déu és poderós per a omplir-vos de favors i fer que tingueu sempre allò que necessiteu amb prou abundància per a poder practicar tota mena d'obres bones. Diu l'Escriptura: «Reparteix el que té, ho dona als pobres, la seva bondat consta per sempre». El qui proveeix el sembrador de gra per a la sembra i de pa per a menjar, també us proveirà a vosaltres de llavor, la multiplicarà, farà més abundants els fruits de la vostra bondat, us enriquirà perquè pugueu ser molt generosos. Així fareu que molts donin gràcies a Déu pels dons que rebran a través nostre.

Salm responsorial 111,1-2.3-4.9 (R.: 1a)
Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

R. Feliç l'home que venera el Senyor.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca. R.

Reparteix el que té, ho dona als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m'estima,
farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l'estimarà,
i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mt 6,1-6.16-18
El teu Pare, que veu tot el que és secret, t'ho recompensarà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: Mireu de no fer el bé davant de la gent perquè ho vegin, ja que així no podríeu esperar la recompensa del vostre Pare del cel. Per tant, quan dones als qui ho necessiten, no ho anunciïs a toc de trompeta, com ho fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers perquè tothom els alabi. Us ho dic amb tota veritat: Ja tenen la recompensa. Tu, quan ajudes els altres, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest quedi secret. El teu Pare, que veu tot el que és secret, t'ho recompensarà.
I quan pregueu, no feu com els hipòcrites, que els agrada plantar-se drets a les sinagogues o a les cantonades de les places perquè tothom vegi que preguen. Us ho dic amb tota veritat: Ja tenen la recompensa. Tu, quan preguis, tanca't amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i ell, que veu el que és amagat t'ho recompensarà. I quan dejuneu, no feu un posat trist, com els hipòcrites que es desfiguren la cara perquè tothom noti que dejunen. Us ho dic amb tota veritat: Ja tenen la recompensa. Tu, quan dejunis, renta't la cara i posa't perfum perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només el teu Pare, i ell, per a qui no hi ha secrets, t'ho recompensarà».