DIMARTS DE LA SETMANA XI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 8,1-9
Jesucrist es va fer pobre per vosaltres
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Vull que sapigueu, germans, quina esplendidesa ha inspirat Déu en les comunitats cristianes de Macedònia. Tot i haver estat molt provats pels sofriments, se senten tan feliços que de la seva pobresa extrema n'han tret un tresor de generositat. Us puc assegurar que han donat tot el que podien i fins més del que podien. Espontàniament ens han demanat amb molta insistència de poder participar en aquesta col·lecta a favor dels creients de Jerusalem. Complint el voler de Déu, més del que podíem esperar, s'han donat ells mateixos primerament al Senyor, i després a mi.
Per això, he recomanat a Titus que acabi també entre vosaltres aquesta bona obra que ja havia començat. Vosaltres teniu abundantment de tot: fe, doctrina, coneixement, interès per tot, i fins l'amor amb què us estimem. Sigueu també generosos en aquest favor que us demano. No és cap manament. Us he parlat de la generositat dels altres perquè pugueu demostrar la sinceritat del vostre amor. Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor: ell, que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb la seva pobresa.

Salm responsorial 145,2.5-6.7.8-9a (R.: 1)
Lloaré el Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.

R. Lloa el Senyor, ànima meva.

O bé:
Al·leluia.

Feliç l'home que troba ajuda en el Déu de Jacob;
espera en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel, la terra i el mar,
i tot el que es mou en aquests llocs;
el Senyor es manté fidel per sempre. R.

El Senyor fa justícia als oprimits,
dona pa als qui tenen fam.
El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dona la vista als cecs,
el Senyor redreça els vençuts,
el Senyor estima els justos,
el Senyor guarda els forasters. R.

Al·leluia Jo 13,34
Us dono un manament nou,
diu el Senyor:
Que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat.

Evangeli Mt 5,43-48
Estimeu els enemics
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que van dir: "Estima els altres, però no els enemics". Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel; ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els germans, què feu d'extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial».