DIMECRES DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 15,1-12.17-18
Abram cregué en Déu i Déu ho tingué en compte per fer-lo just;
Déu va fer una aliança amb ell

Lectura del llibre del Gènesi
En aquells dies, el Senyor va fer sentir la seva paraula a Abram en una visió i li digué: «No tinguis por, Abram: jo soc el teu protector. La teva recompensa serà molt gran». Abram li respongué: «Senyor, Déu meu, què em donareu? Jo me'n vaig sense fills, i l'hereu de casa haurà de ser Elièzer de Damasc». Abram afegí: «No m'heu donat descendència i el meu hereu haurà de ser un dels meus servidors». Llavors el Senyor li va fer sentir la seva paraula i li digué: «No serà pas aquest el teu hereu: serà el fill que naixerà de tu». Després el Senyor el va fer sortir a fora i li va dir: «Mira el cel i posa't a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar; doncs, així serà la teva descendència».
Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa. Després li digué: «Jo soc el Senyor que t'he fet sortir d'Ur dels caldeus per donar-te aquest país; serà el teu heretatge». Abram preguntà: «Quina garantia me'n doneu, Senyor?» Ell respongué: «Porta'm una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una tórtora i un colomí». Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l'altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre's sobre els cossos morts, però Abram els allunyava. Quan el sol s'anava a pondre, Abram caigué en un son profund i s'apoderà d'ell un gran terror, com una foscor. Després de la posta, quan ja s'havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig dels animals partits.
Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé en aquests termes: «Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d'Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat».

Salm responsorial 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: 8a)
Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Dediqueu-li càntics,
acompanyeu-los amb cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.

R. El Senyor recorda sempre l'aliança.

O bé:
Al·leluia.

Glorieu-vos del seu nom sagrat,
alegreu-vos els qui busqueu el Senyor.
Penseu en el Senyor i en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència. R.

Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra. R.

Recorda sempre l'aliança,
la promesa feta per milers de generacions,
l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac. R.

Al·leluia Jo 15,4a.5b
Estigueu en mi, i jo en vosaltres,
diu el Senyor:
Qui està en mi dona molt de fruit.

Evangeli Mt 7,15-20
Els coneixereu pels seus fruits
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Guardeu-vos dels falsos profetes. Venen disfressats d'ovella, però de fet són llops afamats. Els coneixereu pels seus fruits. Heu vist mai que, dels cards, en cullin raïms, o, dels arços, en cullin figues? Els arbres bons donen fruits bons i els arbres dolents, els donen dolents. Un arbre bo no dona fruits dolents, i un de dolent, no en dona de bons. I ja sabeu que quan un arbre no dona bons fruits, el tallen i el llencen al foc. Per tant, els coneixereu pels seus fruits».