DIMECRES DE LA SETMANA XXIX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ef 3,2-12
Déu ha revelat el misteri de Crist:
des d'ara tots els pobles comparteixen la mateixa promesa
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m'ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia: per una revelació he conegut el misteri secret, tal com acabo de dir-ne alguna cosa; només de llegir-lo podeu veure com he comprès el misteri de Crist, que els homes no havien conegut en les generacions passades tal com ara Déu l'ha revelat per l'Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes. El secret és aquest: que des d'ara, per l'evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
I jo, sense merèixer-ho, estic al servei d'aquest evangeli per un do de la gràcia de Déu, per obra del poder que ell m'ha donat. A mi, que soc el darrer del poble sant, Déu m'ha concedit la gràcia d'anunciar als altres pobles les riqueses insondables del Crist, i de posar als ulls de tots, a plena llum, quins són els designis del pla que Déu creador guardava secret des de sempre. Així ha volgut que ara tots els qui en el cel tenen poder i autoritat coneguin, pel que veuen en l'Església, que en són, de variats, els recursos de la saviesa que Déu. Allò que ell s'havia proposat des de sempre, ara ho ha dut a terme en Jesucrist, Senyor nostre. Gràcies a ell podem acostar-nos a Déu sense cap por, amb la confiança que ens dona la fe que hi tenim.

Salm responsorial Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)
El Senyor és el Déu que em salva,
confio, no m'espanto.
D'ell em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.
Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua
de les fonts de salvació.

R. Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua
de les fonts de salvació.

Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és Excels. R.

Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.
Poble de Sió, aclama'l ple de goig,
perquè el Sant d'Israel
és gran a la teva ciutat. R.

Al·leluia Mt 24,42a.44
Vetlleu, estigueu a punt,
que el Fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.

Evangeli Lc 12,39-48
Tothom exigeix molt d'aquells a qui ha donat molt
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu-ne segurs: Si el cap de casa hagués previst l'hora que el lladre vindria, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada».
Pere li preguntà: «Senyor, aquesta paràbola, la dieu només per a nosaltres o per a tothom?» El Senyor li respongué: «Qui és l'administrador fidel i prudent, a qui l'amo confia el personal de servei, perquè els doni a temps l'aliment que els pertoca? Feliç aquell servent si l'amo, quan arriba, troba que ho fa així: us asseguro que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servidor pensava: "El meu amo triga a venir", i començava a pegar els criats i les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, el seu amo tornarà el dia que ell no sospita i a una hora que ell no sap, i el condemnarà a la pena dels traïdors. L'esclau que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha preparat o no ha executat allò que l'amo volia rebrà de valent. Però el qui, sense saber què volia l'amo, ha fet coses que mereixien assots rebrà més poc. Tothom exigeix molt d'aquells a qui ha donat molt, tothom reclama més d'aquells a qui ha prestat més».