DIMECRES DE LA SETMANA XXXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 13,8-10
Estimar és tota la Llei
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, no quedeu a deure res a ningú. L'únic deute vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres ha complert la Llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d'un altre, i qualsevol altre manament, es troba en aquestes paraules: Estima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és tota la Llei.

Salm responsorial 111,1-2.4-5.9 (R.: 5a)
Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

R. Sortós l'home que presta de bon grat.

O bé:
Al·leluia.

L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.
Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers. R.

Reparteix el que té, ho dona als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat. R.

Al·leluia 1Pe 4,14
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians:
vol dir que l'Esperit de Déu reposa sobre vosaltres.

Evangeli Lc 14,25-33
Ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu
si no renuncia a tot el que té
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anava amb molta gent; ell es girà i els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m'estima més que el pare i la mare, que l'esposa i els fills, que els germans i les germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu.
Qui no porta la seva creu per venir amb mi no pot ser deixeble meu. Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. No us asseureu primer a calcular-ne les despeses, per veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments, no podíeu acabar l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se'n i dirien: "Aquest home havia començat a construir, però no pot acabar". Si un rei vol anar a combatre amb un altre, no s'asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l'altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té».