DIMECRES DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Aparegué una mà humana que amb els dits escrivia
Lectura de la profecia de Daniel
En aquells dies, el rei Baltasar oferí un gran convit als seus mil magnats, i davant d'ells begué molt de vi. Enterbolit pel vi, ordenà que portessin els vasos d'or i de plata que el seu pare Nabucodonosor s'havia endut del temple de Jerusalem, per beure-hi ell, els seus magnats, les seves esposes i les seves concubines. Els portaren, doncs, hi begueren vi, i lloaven els seus déus de plata, d'or, de ferro, de bronze, de fusta i de pedra. En aquell moment, aparegué una mà humana que amb els dits escrivia davant el lampadari, sobre l'enguixat de la paret del palau reial. El rei veia perfectament la mà que escrivia. Blanc com la cera, es torbà profundament i els genolls li tremolaven.
Tot seguit introduïren Daniel davant el rei, i el rei li digué: «Tu ets Daniel, un dels deportats que el meu pare va fer venir de Judà? He sentit dir que tu tens l'esperit dels déus i una intel·ligència plena de llum i d'una gran saviesa. He sentit dir també que coneixes la significació amagada de les coses i saps desfer els enigmes. Si ets capaç de llegir aquest escrit i d'explicar-me'n la significació, et faré posar un vestit de porpra i una cadena d'or al coll, i seràs el tercer del meu regne». Daniel li respongué: «Quedeu-vos amb els vostres presents, doneu a d'altres les vostres recompenses. De totes maneres, jo llegiré al rei aquest escrit i li explicaré la seva significació. Vós, oh rei, us heu atrevit a posar-vos per damunt el Senyor del cel fent-vos portar els vasos del seu temple. Vós, els vostres magnats, les vostres esposes i les vostres concubines hi heu begut vi, i després, en lloc de glorificar el Déu veritable, que té a les seves mans el vostre alè de vida i tot el que feu, heu lloat déus de plata i or, de bronze, de ferro, de fusta i de pedra, que no són capaços de veure-hi, ni de sentir-hi, ni de saber res. Per aquest motiu ell ha enviat la mà que ha escrit això. Els noms de la inscripció són noms de diner: "mina, sicle i mitja part de mina". La significació de cada nom és aquesta: "Mina" vol dir "comptar": és que Déu ha comptat la durada del vostre regne i li ha posat fi; "sicle" vol dir "pesar": és que us han pesat a les balances i us han trobat mancat de pes; "mitja part de mina" és que el vostre regne ha estat repartit entre els medes i els perses».

Salm responsorial Dn 3,62.63.64.65.66.67
Beneïu el Senyor, sol i lluna.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, estrelles del cel.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, tots els vents.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, foc i calor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, freds i gelades.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Al·leluia Ap 2,10c
Sigues fidel fins a la mort,
diu el Senyor,
i et donaré la corona de la vida.

Evangeli Lc 21,12-19
Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom.
Però no es perdrà ni un dels vostres cabells

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Se us enduran detinguts, us perseguiran, us conduiran a les sinagogues o a les presons, us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, acusats de portar el meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Feu el propòsit des d'ara de no preparar-vos la defensa: jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels vostres acusadors no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels germans, parents i amics, en mataran alguns de vosaltres, i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Sofrint amb constància us guanyareu la vostra vida».