DIMARTS DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dn 2,31-45
Déu implantarà un regne que no serà mai destruït
i farà desaparèixer tots aquests regnes
Lectura de la profecia de Daniel
En aquells dies, Daniel digué a Nabucodonosor: «Vós, oh rei, heu tingut una visió. Teníeu, dreta davant vostre, una estàtua enorme i brillant, que imposava respecte. El seu cap era d'or fi; el pit i els braços, de plata; el ventre i les cuixes, de bronze; les cames, de ferro, i els peus, part de ferro i part de terrissa. Mentre estàveu mirant, se separà de la muntanya una roca, sense que ningú l'hagués tallada, tocà els peus de ferro i terrissa de l'estàtua, i els esmicolà. En un instant quedaren fets a miques ferro i terrissa, bronze, plata i or; es tornaren com la palla de l'era, i el vent se'ls endugué sense deixar-ne rastre. Però la roca que havia tocat l'estàtua es convertí en una gran muntanya que omplia tota la terra.
Això era el somni. Ara diré al rei què significa. Vós, oh rei, sou rei de reis. El Déu del cel us ha donat la reialesa, amb tota l'autoritat, el poder i la glòria que li pertoca. Pertot arreu ha posat a les vostres mans els homes, les bèsties salvatges i els ocells, i us ha fet el seu sobirà. Vós sou el cap d'or. Després seguirà un altre regne inferior al vostre, i un tercer regne, de bronze, que dominarà tota la terra. El quart regne serà dur com el ferro: esmicolarà i trinxarà tota la terra, tal com el ferro ho esmicola i ho fa malbé tot. Heu vist que els peus i els dits dels peus eren part de terrissa i part de ferro: és que aquell regne no serà homogeni, i només en part serà fort com el ferro. En part serà fort i en part serà feble. Es lligaran en matrimoni, però tal com el ferro no s'amalgama amb la terrissa, tampoc la seva unió no serà sòlida. Heu vist després com una roca se separava de la muntanya, sense que ningú l'hagués tallada, i s'esmicolava el ferro i la terrissa, el bronze, la plata i l'or. És que en temps d'aquests reis el Déu del cel implantarà un regne que no serà mai destruït ni passarà mai en mans de cap altre poble; esmicolarà i farà desaparèixer tots aquests regnes i ell durarà per sempre.
El Déu gran ha fet conèixer al rei el que ha de succeir després de tot això. El somni és veritat i la seva significació és segura».

Salm responsorial Dn 3,57.58.59.60.61
Beneïu el Senyor, totes les criatures.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, àngels del Senyor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu, cels, el Senyor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, aigües del espai.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, estols del Senyor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Al·leluia Ap 2,10c
Sigues fidel fins a la mort,
diu el Senyor,
i et donaré la corona de la vida.

Evangeli Lc 21,5-11
No quedarà pedra sobre pedra
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra». Llavors li preguntaren: «Mestre, quan serà tot això i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que s'apropiaran el meu nom. Diran: "Soc jo", i també: "Ja arriba el moment". Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us alarmeu. Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida».
Després deia: «Una nació prendrà les armes contra una altra, i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, fams i pestes pertot arreu, passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans senyals d'amenaça».