DISSABTE DE LA SETMANA IX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Tb 12,1.5-15.20
Jo retorno al qui m'ha enviat. Vosaltres beneïu Déu
Lectura del llibre de Tobit
En aquells dies, Tobit va cridar el seu fill i li digué: «Què li podem donar, a aquest sant home que t'ha acompanyat?» El van fer venir, doncs, i parlant-li a soles, pare i fill van insistir-li que es dignés a acceptar la meitat de tot el que havien dut del viatge.
L'àngel els digué en secret: «Beneïu el Déu del cel, enaltiu-lo davant de tots els vivents pels favors que n'heu rebut. És bo de guardar el secret del rei, però les obres glorioses de Déu les hem de revelar i d'enaltir. L'oració, acompanyada del dejuni i de les bones obres, és millor que aplegar l'or a mans plenes: les bones obres alliberen de la mort, expien els pecats i duen a la vida eterna, mentre que els qui obren el mal són els pitjors enemics de la seva pròpia vida. Ara us revelaré la veritat, no us amagaré més el secret que he guardat fins avui. Quan pregaves amb llàgrimes i enterraves els morts, quan t'aixecaves de taula i amagaves els morts a casa durant el dia per enterrar-los de nit, jo presentava al Senyor la teva pregària. Però havies de ser posat a prova justament perquè la teva vida era agradable a Déu. l el Senyor m'envià perquè recobressis la vista i perquè alliberés del dimoni Sara, l'esposa del teu fill. Perquè jo soc l'àngel Rafael, un dels set que estem al servei personal del Senyor. I ara ja he de retornar al qui m'ha enviat. Vosaltres beneïu Déu i feu conèixer les seves meravelles».

Salm responsorial Tb 13,2.6.7.8 (R.: 1b)
Ell castiga i es compadeix,
fa baixar al país dels morts i en fa sortir,
i ningú no pot fugir de la seva mà.

R. Beneït sigui el Senyor, Déu que viu eternament.

Veureu el que farà per vosaltres
i proclamareu amb totes les forces
el vostre agraïment;
beneireu el Senyor que fa justícia
i enaltireu el rei dels segles. R.

Jo canto la seva lloança
al país on visc deportat,
anuncio la seva majestat i el seu poder
davant d'un poble pecador. R.

Convertiu-vos, pecadors,
feu el bé, que és agradable als seus ulls:
Qui sap si us tractarà amb benevolència
i es compadirà de vosaltres. R.

Al·leluia Cf. Mt 5,3
Feliços els pobres en l'esperit:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mc 12,38-44
Aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús, instruint la gent, deia: «No us fieu dels mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places, que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns de les viudes i, al moment de l'oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran judicats més rigorosament». Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per a viure, ha donat tot el que tenia».