DISSABTE DE LA SETMANA VII DE PASQUA

Missa del matí


Lectura primera Fets 28,16-20.30-31
Passà dos anys sencers a Roma, i predicava el Regne de Déu
Lectura dels Fets dels Apòstols
Un cop a Roma, van permetre a Pau de viure en una habitació privada, amb el soldat que el guardava. Tres dies després va convocar els principals d'entre els jueus i, un cop reunits amb ell, els digué: «Jo, germans, sense haver fet res contra el poble o contra els costums dels pares, he estat detingut i entregat als romans a Jerusalem. Els tribunals romans que em van interrogar em volien deixar en llibertat, perquè no havia comès cap delicte que meresqués la mort. Però els jueus s'hi van oposar, i per això, i no pas perquè jo tingui res de què acusar els de la meva nació, m'he vist obligat a apel·lar al Cèsar. Aquest és el motiu perquè us he volgut veure i enraonar, perquè la causa de dur aquesta cadena no és altra que l'esperança d'Israel».
I passà dos anys sencers en aquell apartament llogat, on rebia tots els qui l'anaven a trobar, i obertament, sense cap trava, predicava el Regne de Déu i ensenyava la doctrina sobre Jesucrist, el Senyor.

Salm responsorial 10,4.5 i 7 (R.: cf. 7b)
El Senyor habita al seu temple,
el Senyor té el seu tron en el cel;
d'allà estant observa tot el món,
des del cel examina tots els homes.

R. Els homes rectes us veuran cara a cara, Senyor.

O bé:
Al·leluia.

El Senyor examina els justos i els culpables,
i abomina els qui volen violències;
perquè el Senyor, que és just, estima la bondat,
els homes rectes el veuran cara a cara. R.

Al·leluia Jo 16,7.13
Us enviaré l'Esperit de la veritat,
diu el Senyor;
ell us guiarà cap el coneixement de la veritat sencera.

Evangeli Jo 21,20-25
Ell és el deixeble que ho ha escrit,
i nosaltres sabem que la seva paraula és digna de fe
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Pere es girà i veié venir també el deixeble que Jesús estimava. Era aquell que durant el sopar s'havia reclinat sobre el pit de Jesús i li havia preguntat qui l'havia de trair. Pere, en veure'l, diu a Jesús: «Senyor, i aquest què?» Jesús li respon: «Si vull que es quedi fins que vindré, què hi tens a dir? Tu vine amb mi». Entre els germans ha corregut el rumor que aquell deixeble no havia de morir, però Jesús no li va dir pas que no moriria, sinó: «Si vull que es quedi fins que vindré, què hi tens a dir?» Ell és el deixeble que dona testimoni de tot això i que ho ha escrit, i nosaltres sabem que la seva paraula és digna de fe. Jesús va fer moltes altres coses, però si algú les volgués escriure una per una, crec que els llibres que caldria escriure no cabrien en tot el món.

Solemnitat de la Pentecosta: missa de vigília