DISSABTE DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 5,13-20
La pregària dels justos és molt poderosa
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus estimats, quan passeu penes, pregueu, quan esteu contents, canteu a Déu. Si teniu algú malalt, crideu els vostres preveres perquè l'ungeixin amb oli en el nom del Senyor i preguin per ell. Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès.
Confesseu als altres els vostres pecats perquè preguin per vosaltres, i Déu posarà remei al vostre mal. La pregària dels justos és molt poderosa. Quan Elies, que era un home com nosaltres, pregà perquè no plogués, no va ploure durant tres anys i mig. I quan després pregà demanant pluja, la pluja va caure del cel, i la terra va donar el seu fruit. Germans meus, si algun de vosaltres s'allunyava de la veritat i un altre el feia retornar, sapigueu que els qui fan tornar al bon camí els esgarriats els salven de la mort i cobreixen tots els seus pecats.

Salm responsorial 140,1-2.3 i 8 (R.: 2a)
No tardeu a venir, Senyor.
Jo us invoco, escolteu el meu clam.
Que pugi el meu prec davant vostre
com l'encens;
alço aquestes mans
com l'ofrena del capvespre.

R. Senyor, que pugi el meu prec davant vostre
com l'encens.

Senyor, poseu-me una guarda a la boca,
poseu sentinelles a la porta dels meus llavis;
Senyor, Déu meu, a vos giro els meus ulls,
en vós em refugio, no em deixeu indefens. R.

Al·leluia Cf. Mt 11,25
Us enaltim, Pare,
Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills
els misteris del Regne.

Evangeli Mc 10,13-16
Qui no rebi el regne de Déu com el rep un nen
no hi entrarà pas
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, la gent portava a Jesús uns nens perquè els imposés les mans, però els deixebles renyaven els qui els havien portat. A Jesús li sabé greu que els renyessin, i els digué: «Deixeu venir els nens, no els exclogueu, el Regne de Déu és per als qui són com ells. Us ho dic amb tota veritat: Qui no rebi el Regne de Déu com el rep un nen no hi entrarà pas». I els prenia als braços i els beneïa imposant-los les mans.