DIVENDRES DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 5,9-12
Penseu que el jutge ja és a les portes
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no hàgiu de ser judicats; penseu que el jutge ja és a les portes. Voleu, germans, un exemple de paciència en els mals tractes? Preneu el que us donen els profetes que van parlar en nom del Senyor. Mireu com proclamen feliços els qui són constants a suportar els sofriments. Heu sentit parlar de la paciència de Job i ja sabeu com Déu posà terme als seus sofriments, perquè «el Senyor és benigne i entranyable». Sobretot, germans meus, no jureu, ni pel cel, ni per la terra, ni amb cap altra mena de jurament. Quan heu de dir sí, digueu senzillament sí; quan heu de dir no, digueu no, i prou. Així no us exposareu a ser judicats per Déu.

Salm responsorial 102,1-2.3-4.8-9.11-12 (R.: 8a)
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis dels seus favors.

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable. R.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l'amor.
No sempre acusa,
ni guarda rancúnia sense fi. R.

El seu amor als fidels és tan immens
com la distància del cel a la terra;
llença les nostres culpes lluny de nosaltres,
com l'Orient és lluny de l'Occident. R.

Al·leluia Jo 17,17ba
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Mc 10,1-12
Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús se n'anà a les regions de Judea i de l'altra banda del Jordà. Altra vegada l'anà a trobar la gent, i ell els instruïa, com tenia per costum. Aleshores hi anaren uns fariseus per provar-lo i li preguntaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els preguntà: «Què us va ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al principi, Déu creà l'home i la dona. Per això l'home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar».
Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els diu: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera, i si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb un altre, comet adulteri».