DISSABTE DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 51,17-27; Sir grec 51,12-20
Enalteixo el qui m'ha ensenyat la saviesa
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Us enalteixo i us canto lloances, beneeixo el nom del Senyor. Quan era encara un noi, i no m'havia apartat mai del bon camí, ja desitjava amb tot el cor la saviesa. L'he demanada des de petit i continuaré cercant-la fins al darrer moment. Madurava com un raïm primerenc i el meu cor se n'alegrava. Els meus passos seguien la veritat, no he deixat des de jove el seu camí. Vaig escoltar un moment i la vaig rebre, vaig aprendre molta doctrina; m'he honrat de portar el seu jou i enalteixo el qui me l'ha ensenyada. M'he proposat de practicar-la bé, i de no fer-me enrere quan la tingui. L'he abraçada amb tot el cor, mai no li giraré la cara. Me li he donat amb tota l'ànima, mai no me n'apartaré. Les meves mans han obert la seva porta, la tinc als braços i la contemplo.

Salm responsorial 18,8.9.10.11 (R.: 9a)
És perfecta la llei del Senyor,
i l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dona seny als ignorants.

R. Els preceptes del Senyor omplen el cor de goig.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls. R.

Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims. R.

Són més desitjables que l'or fi,
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca. R.

Al·leluia Col 3,16a.17c
Que la paraula de Crist
tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa.
Adreceu per Jesucrist una acció de gràcies a Déu, el Pare.

Evangeli Mc 11,27-33
Amb quina autoritat actues així?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles se'n tornà a Jerusalem i, mentre s'estava pel temple, hi anaren els grans sacerdots, els mestres de la llei i els notables del poble i li preguntaven: «Amb quina autoritat actues així? Qui te l'ha donada, aquesta autoritat?» Jesús els respongué: «Us faré una pregunta. Responeu-me-la, i us diré amb quina autoritat actuo. De qui havia rebut Joan la missió de batejar? L'havia rebuda de Déu o era cosa humana? Responeu-me». Ells van pensar: «Si diem que l'havia rebuda de Déu, ens preguntarà per què no el vam creure. Diguem que era cosa humana?» Però això no s'atrevien a dir-ho per por de la gent, perquè tothom estava convençut que Joan era un autèntic profeta. Per això respongueren a Jesús: «No ho sabem». Jesús els contestà: «Doncs jo tampoc no us diré amb quina autoritat actuo així».