DISSABTE DE LA SETMANA XI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1C 12,1-10
Estic content de gloriar-me de les meves febleses
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, em veig obligat a gloriar-me. Ja ho sé que no està bé, però us he de parlar de les visions i revelacions que el Senyor m'ha concedit. Conec un cristià que va ser endut fins al tercer cel. Fa més de catorze anys d'això. No em pregunteu si era amb el cos o només amb l'esperit, perquè no ho sé; només Déu ho sap. Aquest home va ser endut al paradís: només Déu sap si amb el cos o en esperit. Allà va sentir unes paraules que cap llavi humà no és capaç de repetir. D'aquest home, sí que me'n puc gloriar, però de mi mateix no em gloriaré més que de les meves febleses.
Si em volgués gloriar, no seria cap beneiteria, ja que diria la veritat, però m'estimo més no fer-ho; no vull que ningú no es formi de mi una opinió més alta que la que es fonamenta en allò que m'ha vist fer o m'ha sentit dir. Les revelacions que he rebut eren tan extraordinàries que Déu, perquè no m'enorgulleixi, ha permès que em clavessin com una espina en la carn: és un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè no m'enorgulleixi. Jo he demanat tres vegades al Senyor que me'n deslliuri, però ell m'ha respost: En tens prou amb la meva gràcia; el meu poder ressalta més, com més febles són les teves forces. Per això estic content de gloriar-me de les meves febleses; gràcies a elles, tinc dintre meu la força del Crist. M'agrada ser feble i veure'm ultratjat, pobre, perseguit i acorralat per causa de Crist. Quan soc feble, és quan soc realment fort.

Salm responsorial 33,8-9.10-11.12-13 (R.: 9a)
Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia.

R. Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor.

Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo, i no us mancarà res.
Els rics s'empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor,
no els faltarà cap bé. R.

Veniu, fills meus, escolteu-me;
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor.
Qui és l'home que estima la vida,
que vol viure temps i fruir de benestar? R.

Al·leluia 2C 8,9
Jesucrist, que és ric,
es va fer pobre,
perquè la seva pobresa us enriquís.

Evangeli Mt 6,24-34
No us neguitegeu pensant en demà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ningú no pot servir dos amos: Si estima l'un, no estimarà l'altre, si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. Per això us dic: No us neguitegeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. No val més la vida que el menjar, i el cos, més que el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels aires: no sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, però els alimenta el vostre Pare celestial. I no valeu més vosaltres que ells? Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d'allargar, ni un minut, el temps de la seva vida?
I pel que fa al vestit, per què us neguitegeu? Mireu com creixen els lliris dels prats: no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no es vestia com cap d'aquests. I si Déu vesteix així l'herba dels prats, que hi és avui i demà ja la tiren al foc, com no ho farà encara més amb vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us neguitegeu pensant què menjareu, o què beureu, o com us vestireu. Anar darrere de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare celestial sap molt bé la necessitat que en teniu. Busqueu per damunt de tot el Regne de Déu i ser justos tal com ell vol, i tot això, us ho donarà de més a més. No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. El demà ja tindrà les seves preocupacions. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps».