DIVENDRES DE LA SETMANA XI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 11,18.21b-30
A més de tot això,
m'ha tingut cada dia en tensió la preocupació
per totes les comunitats de creients
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, ja que molts es glorien de títols humans, jo també me'n gloriaré. Us parlo sense seny: M'atreveixo a presentar-me amb més títols que els més agosarats. Ells són hebreus? També ho soc jo. Israelites? També jo. Fills d'Abraham? També jo. Són servidors del Crist? Jo ho soc més que ells. —Ho dic fora de mi—.
He passat més treballs, més presons, he rebut molts més cops i ferides, sovint m'he trobat a les portes de la mort. Cinc vegades els jueus m'han assotat amb els trenta-nou assots, tres vegades m'han bastonejat, una vegada m'han apedregat, tres he naufragat i he passat tota una nit i tot un dia en alta mar. Sovint he hagut de fer llargues caminades, he passat perills de rius i de lladres, insídies de la gent del meu llinatge i de la que no ho és; perills a la ciutat, en llocs despoblats, al mar, fins de part de falsos germans; cansat, rendit, sense dormir, passant gana i set, quedant-me sovint sense menjar, patint fred, sense roba per abrigar-me. I a més de tot això m'ha tingut cada dia en tensió la preocupació per totes les comunitats de creients. Quan algú és feble, jo també m'hi sento. Quan algú cau, jo també em poso febrós. Però si m'he de gloriar, vull gloriar-me de les meves febleses.

Salm responsorial 33,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 18b)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre al llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. El Senyor treu els justos
de tots els perills.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill. R.

Al·leluia Mt 5,3
Feliços els pobres en l'esperit:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 6,19-23
On tens el tresor, hi tindràs el cor
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No ompliu les arques amb coses de valor aquí a la terra; perquè a la terra les coses s'arnen, es rovellen i els lladres entren a casa i les roben. Val més que reuniu tresors al cel; aquells no s'arnen ni es rovellen, allà els lladres no hi entren a robar-los. On tens el tresor, hi tindràs el cor. La llum del cos és l'ull: Si el teu ull és bo, tot el teu cos quedarà il·luminat, però si és dolent, tot el teu cos quedarà a les fosques. Si el que ha de ser llum no és llum, que en serà, de gran, la fosca!»