DISSABTE DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 49,29-32;50,15-26a
Déu vindrà a visitar-vos i us farà sortir d'aquest país
Lectura del llibre del Gènesi
En aquells dies, Jacob va fer als seus fills les seves darreres recomanacions i els digué: «Ha arribat l'hora d'anar-me a reunir amb els meus pares. Enterreu-me amb ells a la cova del camp d'Efron, l'hitita, és la cova del camp de Macpelà, enfront de Mambré, al país de Canaan; Abraham va comprar aquell camp a Efron, l'hitita, per tenir una sepultura en propietat. Allà hi ha enterrats Abraham i Sara, Isaac i Rebeca, allà vaig enterrar també Lia». Acabades aquestes recomanacions, Jacob es posà al llit i expirà, i anà a reunir-se amb els seus pares.
Els germans de Josep, quan hagué mort el seu pare, tingueren por i pensaven: «Vejam si ara Josep ens voldrà fer pagar el mal que li vam fer». Per això l'anaren a trobar i li digueren: «El teu pare, abans de morir, ens donà aquest encàrrec: "Digueu a Josep que es digni a perdonar-vos el mal que li vau fer". Et preguem, doncs, que ens perdonis la nostra culpa. Pensa que també nosaltres som servidors del Déu del teu pare». Josep plorava mentre escoltava aquestes paraules. Els seus germans se li van tirar als peus i li van dir: «Aquí ens tens. Serem els teus esclaus». Josep els va respondre: «No tingueu por. Jo no em vull pas posar en lloc de Déu. Sí, vosaltres em volíeu fer mal, però Déu en volia treure un bé. Déu es proposava de salvar un gran poble, tal com avui ho està complint. No tingueu por: jo us mantindré tots i tota la vostra fillada». I els consolà i els parlà cordialment.
Josep, amb tota la família del seu pare, es quedà a Egipte, on visqué fins a l'edat de cent deu anys. Arribà a veure els nets d'Efraïm i va tenir als braços els fills de Maquir, fill de Manasés. Quan s'acostava el dia de la seva mort, Josep digué als seus germans: «Jo em moro, però sapigueu que un dia Déu vindrà a visitar-vos i us farà sortir d'aquest país per portar-vos a la terra que ell va prometre a Abraham, a Isaac i a Jacob». I va fer jurar als fills d'Israel que aquell dia s'emportarien d'Egipte els seus ossos. I morí a l'edat de cent deu anys.

Salm responsorial 104,1-2.3-4.6-7 (R.: cf. 68,33)
Enaltiu el senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Dediqueu-li càntics,
acompanyeu-los amb cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.

R. Busqueu Déu sincerament,
i tindreu llarga vida.

Glorieu-vos del seu nom sagrat,
alegreu-vos, els qui busqueu el Senyor.
Penseu en el Senyor i en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència. R.

Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra. R.

Al·leluia 1Pe 4,14
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians:
vol dir que l'Esperit de Déu reposa sobre vosaltres.

Evangeli Mt 10,24-33
No tingueu por dels qui maten només el cos
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquells temps, Jesús digué als seus apòstols: «No hi ha cap deixeble que sigui més que el mestre, ni cap criat que sigui més que l'amo. El deixeble en té prou de ser com el mestre, i el criat, com el seu amo. Si han tractat de Beelzebul el cap de casa, més ho faran amb els altres de casa seva.
No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs, ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre Pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant dels homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del cel».