DIVENDRES DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 46,1-7.28-30
Ara, que ja t'he vist, ja em puc morir
Lectura del llibre del Gènesi
En aquells dies, Jacob se n'anà amb tot el que posseïa cap a Beer-Sabé, on oferí víctimes al Déu del seu pare Isaac. Durant la nit, en una visió, Déu el cridà i Jacob respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «Jo soc El, el Déu del teu pare. No tinguis por d'entrar a Egipte, perquè allà et convertiré en un gran poble. Jo t'acompanyaré fins a Egipte i te'n faré tornar, i el teu fill Josep et tancarà els ulls».
Jacob sortí de Beer-Sabé, i els seus fills el feren pujar, amb les dones i les criatures, en els carros que el Faraó els havia enviat. Prengueren també tots els béns que posseïen en el país de Canaan. Jacob arribà a Egipte amb tota la seva família: llavors s'endugué tothom, fills i filles, nets i netes. Jacob envià Judà per dir a Josep que sortís a rebre'l a la regió de Guesen. Josep sortí amb la seva carrossa i quan arribà davant el seu pare, se li llançà al coll i plorà abraçat amb ell. Jacob li digué: «Ara ja em puc morir. Ja t'he vist i t'he trobat en vida».

Salm responsorial 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a)
Confia en el Senyor, fes el bé,
i viuràs segur en el seu país.
Sigui el Senyor la teva delícia,
i et donarà el que desitja el teu cor.

R. És el Senyor qui salva els justos.

El Senyor vetlla per la vida dels honrats,
posseiran eternament la seva herència;
recolliran en anys de secada,
en temps de fam no els faltarà l'aliment. R.

Decanta't del mal i fes el bé,
i tindràs una casa per sempre;
perquè el Senyor estima la justícia
i mai no desempara els seus fidels.
No quedarà rastre dels perversos,
s'extingirà la descendència dels malvats. R.

És el Senyor qui salva els justos,
els protegeix en dies de perill.
El Senyor els ajuda i els deslliura dels malvats,
i els salva, perquè en ell es refugien. R.

Al·leluia Jo 16,13a;14,26b
Quan vindrà l'Esperit de veritat,
us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera;
i us farà recordar tot el que us he dit.

Evangeli Mt 10,16-23
No sereu vosaltres qui parlareu, sinó l'Esperit del vostre Pare
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Us envio com ovelles enmig de llops: sigueu cautelosos com les serps i senzills com els coloms. Guardeu-vos de la gent: per causa de mi, us portaran als sanedrins, us assotaran en les seves sinagogues i us presentaran als tribunals dels governadors i dels reis, perquè doneu testimoni davant d'ells i davant dels estrangers. Quan us hi portaran, no us preocupeu del que haureu de dir, ni de com ho podreu dir. A l'hora de parlar, Déu us donarà les paraules necessàries, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà en vosaltres l'Esperit del vostre Pare.
Un germà trairà el seu germà, i un pare el seu fill, perquè el matin, i els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb constància fins a la fi se salvaran. Quan us persegueixin en una població, fugiu cap a una altra. Us ho dic amb tota veritat: No haureu acabat de recórrer totes les poblacions d'Israel, quan vindrà el Fill de l'home».