DISSABTE DE LA SETMANA XXII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Col 1,21-23
Us ha reconciliat i us ha portat a la seva presència sants i nets
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, vosaltres en altre temps estàveu allunyats, portats per una mentalitat contrària a Déu i plens d'obres dolentes. Però ara us ha reconciliat amb ell per la mort que Crist ha sofert en el seu cos. Així us ha portat a la seva presència sants i nets i lliures de tota acusació. Manteniu-vos ferms en el fonament de la fe: que res no us aparti de l'esperança que us dona la Bona Nova que heu sentit. Us ho dic jo, Pau, servidor d'aquesta Bona Nova, que ara és anunciada per tot el món.

Salm responsorial 53,3-4.6 i 8 (R.: 6a)
Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.

R. És Déu qui m'ajuda.

És Déu qui m'ajuda,
i fa costat als meus defensors.
De tot cor oferiré sacrificis,
us lloaré, Senyor, perquè sou bo. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 6,1-5
Per què feu una feina que no és permesa en dissabte?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte Jesús passava per uns sembrats i els seus deixebles anaven collint espigues, les esgranaven amb les mans i es menjaven el gra. Alguns dels fariseus els digueren: «Per què feu una feina que no és permesa en dissabte?» Jesús els respongué: «No heu llegit tan sols allò que va fer David quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit com va entrar al temple de Déu, va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots, i en va donar també als seus homes?» I els deia: «El Fill de l'home és amo del dissabte».