DILLUNS DE LA SETMANA XXIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Col 1,24-2,3
Soc servidor de l'Església per dur a terme el misteri que,
d'ençà que existeixen els segles, Déu guardava amagat
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la meva pròpia carn allò que encara falta als sofriments del Crist en bé del seu cos que és l'Església. Ara ja soc servidor d'aquesta Església: Déu m'ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres les seves promeses, el seu misteri secret, que d'ençà que existeixen els segles i les generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa d'aquest misteri que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest: que Crist, l'esperança de la glòria que ha de venir, estigui en vosaltres. Nosaltres l'anunciem. Sense fer distincions, amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist. Per això treballo i sostinc una lluita constant, amb l'energia poderosa que ell em comunica.
Vull que sapigueu quins treballs passo per vosaltres, pels de Laodicea i pels altres que no m'han vist mai. Desitjo que s'animin i que creixin tots junts en l'amor i en la riquesa d'un coneixement ple i convençut, perquè penetrin en el pla secret de Déu, que és Crist. En ell hi ha amagats tots els tresors de saviesa i de coneixement.

Salm responsorial 61,6-7.9 (R.: 8a)
Reposa només en Déu, ànima meva,
d'ell em ve tota esperança.
Només ell és la roca que em salva,
és el castell on em trobo segur.

R. En Déu tinc la salvació i la glòria.

Vosaltres, poble reunit, confieu en ell,
esplaieu davant d'ell el vostre cor:
Déu és el nostre refugi. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Lc 6,6-11
Esperaven a veure si curaria en dissabte
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. Hi havia un home que tenia la mà dreta paralitzada. Els fariseus i els mestres de la Llei esperaven a veure si curaria en dissabte, ja que buscaven un motiu per acusar-lo. Jesús coneixia prou els seus pensaments, però digué a l'home que tenia paralitzada la mà: «Aixeca't i posa't aquí al mig». Ell s'hi posà. Llavors Jesús els digué: «Us pregunto: quin és el nostre deure els dissabtes, fer el bé o deixar de fer-lo, salvar una vida o deixar-la perdre?» Després se'ls mirà un per un i digué a l'home: «Estén la mà». L'home ho va fer i recobrà el moviment. Però ells, ofuscats, discutien els uns amb els altres què podien fer contra Jesús.