DISSABTE DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 4,13.16-18
Abraham esperà i cregué contra tota esperança
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, Abraham i la seva descendència no van rebre la promesa d'obtenir el món per heretat en virtut de la Llei, sinó en virtut de la justícia que ve de la fe. Si obtenen l'heretat per la fe, aquest favor es gratuït, i la promesa queda assegurada a tota la descendència, no únicament als qui en són per la Llei, sinó també als qui en són per la fe d'Abraham, que és pare de tots nosaltres, tal com diu l'Escriptura: «T'he fet pare d'una multitud de pobles». Ell cregué en Déu que fa reviure els morts, i crida el no-res com si ja existís. Contra tota esperança esperà i cregué tan fermament que Déu el convertí en «pare d'una multitud de pobles», tal com li havia dit: «Així serà la teva descendència».

Salm responsorial 104,6-7.8-9.42-43 (R.: 8a)
Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra.

R. El Senyor recorda sempre l'aliança.

O bé:
Al·leluia.

Recorda sempre l'aliança,
la promesa feta per milers de generacions,
l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac. R.

És que recordava la promesa santa,
feta a Abraham, el seu servent;
per això tragué el seu poble d'elegits,
entre cants de festa i crits d'alegria. R.

Al·leluia Jo 15,26b.27a
L'Esperit de la veritat donarà testimoni de mi,
diu el Senyor,
i vosaltres també en donareu testimoni.

Evangeli Lc 12,8-12
A l'hora de parlar, l'Esperit Sant us ensenyarà el que cal dir
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Us asseguro que a tothom que em reconegui davant els homes, el Fill de l'home el reconeixerà davant els àngels de Déu; en canvi tothom que em negui davant els homes serà negat davant els àngels de Déu. Els qui diguin alguna cosa contra el Fill de l'home, Déu està disposat a perdonar-los, però els qui injurien l'Esperit Sant, Déu no els perdonarà. Quan us portaran a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu del que haureu de dir ni de com us defensareu: l'Esperit Sant us ensenyarà aleshores el que cal dir».